voorbereidingsavond Israëlzondag, Lemele, 20 september

Voorbereidingsavond op Israël zondag – voor predikanten en belangstellingen. Maandag 20 september van 19.30 tot 21.30 uur in de kerkzaal van de Ichtuskerk in Lemele (Lemelerweg 72, 8148PD). Net als voorgaande jaren biedt de Protestantse Kerk materiaal voor de Israëlzondag aan voor gebruik in de plaatselijke gemeenten.  Omdat het gemeenschappelijk (oecumenisch) leesrooster een driejarig rooster … Continue reading “voorbereidingsavond Israëlzondag, Lemele, 20 september”

Mijn Joodse keuken

Recepten Joden kennen veel feestdagen. Sjawoe’ot (Wekenfeest) wordt meestal in mei of juni gevierd. Dit feest is de herinnering aan de Wetgeving op de berg Sinaï. Sjawoe´ot is evenals zoveel andere Joodse feestdagen oorspronkelijk een landbouwfeest. In bijbelse tijden werd het gevierd aan het einde van de gerstoogst (lente) en aan het begin van de … Continue reading “Mijn Joodse keuken”