Tekst synagogelezing door Bart Trouwborst

Dit jaar verzorgde Bart Trouwborst, predikant in Nieuwleusen, de 16e synagogelezing op 3 oktober 2021. Helaas niet in de synagoge van Zuidlaren vanwege de tijdens de voorbereiding nog geldende maatregelen maar in een zaal van de Laarkerk. Ds. Trouwborst gaf toestemming deze lezing online te zetten met een naschrift naar aanleiding van één van de … Continue reading “Tekst synagogelezing door Bart Trouwborst”

Overweging Israëlzondag 3 oktober 2021

Zondag 3 oktober 2021 (Israëlzondag) hield ds. Reinier Gosker uit De Wijk in Zuidwolde dr. onderstaan overweging. Een kerkdienst over de betekenis van de vier grote joodse najaarsfeesten voor het christelijk geloof en de samenhang met de jaarlijkse Israëlzondag Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 2 Groet en bemoediging Inleidend woord en Psalm 19: 3 Psalm … Continue reading “Overweging Israëlzondag 3 oktober 2021”

Voorbereiding Israëlzondag 2021 ds. Hennie Marsman

De Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland hield op 20 september een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag 2021. Ds. Hennie Marsman uit Losser richtte zich op de lezingen uit het Evangelie nl. Marcus 10: 1-16 en Johannes 8: 1-11. Marcus 10: 1-16 Ds. Hennie Marsman geeft een korte uitleg bij de spreekschetsen die te vinden zijn … Continue reading “Voorbereiding Israëlzondag 2021 ds. Hennie Marsman”