Tentenkamp

Tentenkamp Kerk In Actie heeft een advent- en kerstproject: Geef Licht! Het reikt allerlei ideeën aan om gemeentes betrokken te maken voor Vluchtelingenwerk. Vluchtelingen in hun kamp Moria? Hoe kunnen we daar een beetje licht geven? In onze gemeente doen we met een paar aangereikte ideeën mee, bijvoorbeeld voor kindernevendienst een adventsprojectproject en ook een … Continue reading “Tentenkamp”

Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

Studiedag over menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid Ondanks de sombere vooruitzichten wat betreft de corona pandemie werkt de Classicale Kerk en Israël werkgroep Overijssel-Flevoland aan de organisatie van de 4e Hellendoorn Conferentie voor predikanten, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden. Die conferentie wordt voorbereid i.s.m. de Stichting PaRDeS (voorheen Folkertsma Stichting) en zal ergens in het … Continue reading “Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid”

Tekst synagogelezing door Bart Trouwborst

Dit jaar verzorgde Bart Trouwborst, predikant in Nieuwleusen, de 16e synagogelezing op 3 oktober 2021. Helaas niet in de synagoge van Zuidlaren vanwege de tijdens de voorbereiding nog geldende maatregelen maar in een zaal van de Laarkerk. Ds. Trouwborst gaf toestemming deze lezing online te zetten met een naschrift naar aanleiding van één van de … Continue reading “Tekst synagogelezing door Bart Trouwborst”