Uitnodiging voorbereiding Israëlzondag in Lemele

Voorbereiding Israëlzondag  Zondag 2 oktober aanstaande is het Israëlzondag. Dan staan we stil bij de onopgeefbare verbondenheid van Kerk en Israël. De Classicale Werkgroep Kerk en Israël Overijssel/Flevoland organiseert met het oog op deze zondag een voorbereidingsbijeenkomst. De landelijke kerk biedt voor deze zondag materiaal aan. Dit jaar is gekozen om aan te sluiten bij … Continue reading “Uitnodiging voorbereiding Israëlzondag in Lemele”

Uitnodiging voorbereiding Israëlzondag Zuidlaren

De protestantse kerk houdt ook dit jaar een Israëlzondag en wel op 2 oktober a.s. Tevens  de tijd voor de voor Joden zo belangrijke dagen van Nieuwjaar, Grote Verzoendag en Loofhutten. De handreiking voor de komende Israëlzondag is te vinden op: www.protestantsekerk.nl/israëlzondag De Classicale werkgroep Kerk en Israël Groningen Drenthe (ook wel Kerk en Israël … Continue reading “Uitnodiging voorbereiding Israëlzondag Zuidlaren”

Van God los? Reflecties op een tentoonstelling

Van God los? Reflecties op een tentoonstelling door Reinier Gosker   Thuiskomend van een bezoek aan de tentoonstelling ‘Van God los? De onstuimige jaren zestig’ in het Museum Catharijneconvent, ligt het zojuist verschenen boek Numeri van opperrabbijn Jonathan Sacks in de brievenbus op me te wachten. Toeval? Het komt in elk geval goed van pas, … Continue reading “Van God los? Reflecties op een tentoonstelling”

Nieuwe vaste tentoonstelling Synagoge Groningen

Zeker de moeite waard er eens een kijkje te gaan nemen. De Synagoge in Groningen stimuleert actieve betrokkenheid bij de joodse cultuur en geschiedenis van de stad Groningen, de regio en de grensstreek met Ost-Friesland. De vaste tentoonstelling nodigt uit om kennis te nemen van de verhalen die geschiedenis en actualiteit verbinden. Met “digital storytellling” … Continue reading “Nieuwe vaste tentoonstelling Synagoge Groningen”

Stripboek Japien de Joode – door Jelle van Slooten

In 1995 verscheen het boekje ‘Een ver-Urkte Israëliet, het levensverhaal van Japien de Joode’. ‘Japien de Joode’, was Israël Samuel Kropveld die met zijn vrouw Hendrika de la Penha en jongste dochter Lea tijdens de Tweede Wereldoorlog op Urk woonde. Het boekje is de samenvatting van een onderzoek wat ik deed, naast mijn studie aan … Continue reading “Stripboek Japien de Joode – door Jelle van Slooten”