Nieuwe vaste tentoonstelling Synagoge Groningen

Zeker de moeite waard er eens een kijkje te gaan nemen. De Synagoge in Groningen stimuleert actieve betrokkenheid bij de joodse cultuur en geschiedenis van de stad Groningen, de regio en de grensstreek met Ost-Friesland. De vaste tentoonstelling nodigt uit om kennis te nemen van de verhalen die geschiedenis en actualiteit verbinden. Met “digital storytellling” … Continue reading “Nieuwe vaste tentoonstelling Synagoge Groningen”

Stripboek Japien de Joode – door Jelle van Slooten

In 1995 verscheen het boekje ‘Een ver-Urkte Israëliet, het levensverhaal van Japien de Joode’. ‘Japien de Joode’, was Israël Samuel Kropveld die met zijn vrouw Hendrika de la Penha en jongste dochter Lea tijdens de Tweede Wereldoorlog op Urk woonde. Het boekje is de samenvatting van een onderzoek wat ik deed, naast mijn studie aan … Continue reading “Stripboek Japien de Joode – door Jelle van Slooten”

Een sleutel op het slot van het Johannes-evangelie?

Dit artikel van ds. Reinier Gosker is eerder gepubliceerd in de Waagschaal en het Gezamenlijk Zondagsblad. Ik herinner me een zondag waarop we Johannes 8 lazen. Een onverkwikkelijke ruzie tussen Jezus en de Joden, waarin Jezus zijn gesprekspartners verwijt de duivel tot vader te hebben en maar al te graag te doen wat hun vader … Continue reading “Een sleutel op het slot van het Johannes-evangelie?”