Pastores Leerhuis 2019-2020

Het Pastores Leerhuis is een Leerhuis voor predikanten en kerkelijk werkers.

In het seizoen 2019- 2020 gaat het Pastores Leerhuis van de Classicale Werkgroep Kerk & Israël verder met de bestudering van het boek ‘Deze wereld anders’ van Ton Veerkamp.

Opgave kan via deze website, of bij: Bien van Noord: bienvn@planet.nl

Data: 19 september 2019, 21 november, 16 januari 2020, 26 maart en 28 mei.
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Plaats: Synagoge te Zuidlaren
Kosten: € 40
Onder leiding van ds. Marien Grashoff en ds. Jelle van Slooten
Deelnemers ontvangen een leesrooster voor het boek en tijdens de bijeenkomsten aanvullende materialen. ‘Deze wereld anders’ vertelt de geschiedenis van het Grote Verhaal; het is de geschiedenis van het Jodendom en het christendom, van Tora en Bijbel. Oorspronkelijk was de Tora een politiek ontwerp vanuit het Joodse volk voor een maatschappij met vrijheid en gelijkheid voor iedereen: niet een andere wereld, maar deze wereld anders! Een aards boek over aardse zaken, in de volledig andere taal van die tijd.

Het christendom richtte zich met dit Grote Verhaal op de hemel, de hemel van de volksreligies. De aarde werd bijzaak en daarvoor betaalde het christendom met een vaak buitensporige aanpassing aan een wereld van macht en onderdrukking. Het verlangen naar menselijkheid en rechtvaardigheid is echter nooit gedoofd: het Grote Verhaal blijft.

De geschiedenis die hier wordt naverteld begint bij de eerste verwoesting van Jeruzalem, in de zesde eeuw voor Christus, en eindigt ruim duizend jaar later in de vijfde eeuw, toen het christendom de leer voltooide die standhield tot ver in de moderne tijd. Deze wereld anders is een oefening in een manier van lezen die tekst en context bijeenhoudt: Groot Verhaal en politieke economie.

De Nederlander Ton Veerkamp (1933) is theoloog en filosoof; hij woont en werkt in Duitsland. Daar verscheen dit boek in 2012 onder de titel Die Welt anders.