tentoonstelling ‘Al waren onze monden vol van zang’

Al waren onze monden vol van zang

Reizende fototentoonstelling voor gemeenten.

Al waren onze monden vol van zang’ is een tentoonstelling van twaalf meditatieve afbeeldingen die eerder in het magazine Kerk & Israël Onderweg hebben gestaan.

De middenpagina van het blad bestaat steevast uit een fotocompositie waarin een gedicht is geplaatst.
Deze composities van taal en beeldtaal zijn zo verrassend dat het de moeite loont om er meer mensen van te laten genieten dan alleen de lezers van dit blad

Uit de meditatieve pagina’s die inmiddels beschikbaar zijn kozen wij er twaalf. Tezamen vormen zij een verhaal waarin de bezoeker van de tentoonstelling zijn of haar eigen levensverhaal kan teruglezen. Maar die ontdekking is aan bezoeker zelf!
Alle gedichten werden oorspronkelijk geschreven in het Jiddisch of in het Hebreeuws. Zes ervan werden vertaald door redactielid Kees Schakel.

Omdat wij het liefst de gewone meelevende leden van de plaatselijke gemeenten willen ontmoeten, bieden wij u meer dan de tentoonstelling alleen. Ons aanbod bestaat uit drie onderdelen:

1. De tentoonstelling, bestaande uit 12 afbeeldingen van 60×40 cm.
De tentoonstelling kan voor drie weken gehuurd worden á € 50,-. Dit jaar is al volgeboekt maar voor 2020 kunt u deze tentoonstelling reserveren. Naast de twaalf platen leveren wij 150 flyers om aan bezoekers uit te delen. Ook leveren wij boekjes met een afbeelding en de gedichten, die gemeenteleden voor €2.00 kunnen meenemen.
Een en ander is opgeborgen in een op maat gemaakte kist waardoor beschadiging tijdens het vervoer tot een minimum beperkt wordt.

2. Wij verzorgen graag aan het begin van de periode dat de tentoonstelling bij u in de kerk staat, een informatiebijeenkomst over de achtergronden van de tentoonstelling. Tevens bieden we daarbij inzicht in het Kerk & Israël-werk van de PKN, eventueel besluiten we met een kijkje in de keuken van de redactie van het magazine ‘Kerk & Israël Onderweg’, wat een veelkleurig beeld oplevert van dit stukje kerkenwerk.

3. Wij kunnen deze bijeenkomst laten aansluiten op een eredienst, waarin een van de predikanten uit onze Classicale Kerk en Israël werkgroep Overijssel/Flevoland voorgaat.
Ook een andere opzet rondom uitleg over de tentoonstelling en het gedachtengoed van Kerk & Israël zijn mogelijk. (Kosten: reisvergoeding voor de gastspreker/ eventueel of kosten preekbeurt).

Van harte hoop ik dat u van ons aanbod gebruik zult maken. U kunt daarvoor contact opnemen met: Jan Gerrit Zomer e-mail: ds.zomer@hetnet.nl

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail