Mozes in Saksenland

MOZES IN SAKSENLAND Thema:Welke plaats neemt Israël in bij de uitoefening van je beroep als predikant of kerkelijk werker en in het leven van de plaatselijk gemeente? Die vraag roept doorgaans enige terughoudendheid op. Gemeenteleden die zeggen: ‘Begin niet over Kerk en Israël, want daar komt altijd ruzie van’, is een herkenbare ervaring voor predikanten … Meer lezen over Mozes in Saksenland