voorbereidingsavond Israëlzondag, Lemele, 20 september

Voorbereidingsavond op Israël zondag – voor predikanten en belangstellingen. Maandag 20 september van 19.30 tot 21.30 uur in de kerkzaal van de Ichtuskerk in Lemele (Lemelerweg 72, 8148PD). Net als voorgaande jaren biedt de Protestantse Kerk materiaal voor de Israëlzondag aan voor gebruik in de plaatselijke gemeenten.  Omdat het gemeenschappelijk (oecumenisch) leesrooster een driejarig rooster … Continue reading “voorbereidingsavond Israëlzondag, Lemele, 20 september”

Klok met het Synagogale en het Kerkelijk Jaar

Klok met het synagogale en het kerkelijk jaar door Jonette de Hoop, lid classicale Kerk en Israël Werkgroep  Overijssel-Flevoland ”De liturgische klok is een weerspiegeling van de relatie met Israël, waaraan de  gemeente uitdrukking wil geven”. (C.B.V) Met deze woorden begint de brochure over de liturgische klok die uitleg geeft bij de klok die hangt … Continue reading “Klok met het Synagogale en het Kerkelijk Jaar”