Pastoresleerhuis 2022-2023 Zuidlaren

Gedurende het winterseizoen 20-22-2023 wordt een nieuw pastoresleerhuis gegeven door de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen Drenthe voor predikanten, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden.  We lezen samen het boek ‘De erfenis van Pilatus’ van Anne-May Wachters-van der Grinten. Op de twee ontmoetingsdagen bespreken we de verschillende hoofdstukken. Deelnemers ontvangen een leesrooster. In ‘De erfenis … Continue reading “Pastoresleerhuis 2022-2023 Zuidlaren”

Synagogelezing 2 oktober in Zuidlaren

Uitnodiging Synagogelezing 2 oktober 2022. Onderwerp: Spriritualiteit in de Joodse traditie: spannend en inspirerend. Eerst bezinnen we ons op het begrip spiritualiteit om vervolgens te kijken hoe dat vorm krijgt in de ontwikkeling van het jodendom. We staan stil bij de Tenach en gaan ook in op bijzondere stromingen en denkers. Het is een verkenning. … Continue reading “Synagogelezing 2 oktober in Zuidlaren”

Pastoresleerhuis te Wierden

De Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland biedt voor het komende seizoen twee nieuwe cursussen aan. In het najaar van 2022 staan drie bijeenkomsten gepland op de maandagen 03/10, 31/10 en 28/11. De cursus wordt geleid door rabbijn Clary Rooda die bezoekers vertrouwd zal maken met de rabbijnse traditie inzake duurzaamheid, dierenwelzijn en fair trade. … Continue reading “Pastoresleerhuis te Wierden”

Nieuwsbrief Overijssel-Flevoland september 2022

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022 VAN DE CLASSICALE KERK EN ISRAËL-WERKGROEP OVERIJSSEL – FLEVOLAND Beste lezer van onze Nieuwsbrief! Of we de komende maanden alles kunnen doen wat we ons voorgenomen hebben, hangt af van de slagkracht waarmee de coronapandemie al dan niet terugkeert. Wij maakten een programma dat ervan uitgaat dat die slagkracht nul komma nul … Continue reading “Nieuwsbrief Overijssel-Flevoland september 2022”