Job redt de Naam

Boekomslag "Job redt de Naam"De verklaring van het boek Job door Dick Boer is een vorm van politieke rouwverwerking en geeft tegelijk moed in een tijd waarin de verleiding groot is om te geloven dat het toch allemaal vergeefs is.

Over dit In september 2020 verschenen boek zal binnenkort een uitgebreide bespreking gewijd worden.

Altijd overal

Altijd overal

Eind van het jaar. Aan de deur een keurige jongeman. Welbespraakt maar niet drammerig. Om met mij over de juiste energieleverancier te praten. Normaliter ben ik gauw klaar met zulk bezoek. Waarom weet ik niet, maar deze keer stond ik open voor een gesprek. In mijn spreekkamer kwam het tot een informatieve uitwisseling. Hij was er niet op uit me te overrulen. Luisterde naar m’n argumenten, nuanceerde, gaf ontbrekende informatie. Nee, ik was niet óm, bleef bij m’n groene leverancier. Ik liet hem uit. “Shalom”, zei hij voorzichtig bij de deur. Op mijn vragende blik lichtte hij toe, “ik zag zoveel in uw huis, dat naar m’n eigen roots verwees – een Davidsster in uw tuinontwerp, een mezoeza  aan de deurpost, een chanoekakandelaar … dat ik een herkenning probeerde”. Continue reading “Altijd overal”

Hannie Schaftlezing

Portretfoto Hannie SchaftCovid-19, Onrecht, Antisemitisme, Onrecht, Discriminatie, Populisme en ga zo maar door.

Donkere dagen/tijden met ogenschijnlijk weinig lichtpuntjes. Toch zijn die er voor mij en ook vast voor u.
Voor mij zijn dat bijvoorbeeld: de tekst van de schuldbelijdenis van de PKN (niet het rumoer eromheen) en de Hannie Schaftlezing uitgesproken door vicepremier en minister Kajsa Ollongren bij de viering van het 100e geboortejaar van Hannie Schaft.
Beide voorbeelden geven mij genoeg stof tot overdenken in de advents- en kersttijd.
Een aantal passages uit de toespraak van Kajsa Ollongren wil ik u niet onthouden. De volledige tekst is o.a. te lezen via de site: Rijksoverheid.nl. Continue reading “Hannie Schaftlezing”

Verklaring – ‘Erkenning en verantwoording’ – psalm 85

Een kerkdienst in de herfst

Een kerkdienst in de herfst toen we Psalm 85 lazen, alsook de verklaring ‘Erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst, uitgesproken jegens de Joodse gemeenschap in Nederland tijdens de Nationale Kristallnacht herdenking in de Rav Aron Schuster synagoge te Amsterdam door de scriba ds. René de Reuver namens de synode van de Protestantse kerk in Nederland.
Voorganger ds. Reinier Gosker De Wijk

2020.11.15 – erkenning en verantwoordelijkheid – psalm 85 (pdf)

Qumran en de Dode-Zeerollen

Qumran en de Dode-Zeerollen

Van 20 tot 31 januari van dit jaar nam ik deel aan een studiereis voor predikanten naar Israël. De reis ging uit van het Centrum voor Israël Studies (CIS) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en stond o.l.v. prof. dr. Dineke Houtman. Een heel inspirerende reis, met fijne collega‘s. Op vrijdag 24 januari brachten we een bezoek aan de ruïnes van Qumran. Ze liggen aan de noordwestoever van de Dode Zee. We keken er rond en Dineke hield daar een inspirerende lezing. Over de inhoud ervan gaat het volgende stuk. Continue reading “Qumran en de Dode-Zeerollen”