Begin en Eind

Voor mijn gevoel nog maar kort geleden begonnen we aan het kalenderjaar 2021. Waarschijnlijk hebben we elkaar veel Heil en Zegen gewenst zonder er al te veel bij stil te staan. Zo verging het mij tenminste. Vaak routinematig en eigenlijk gedachteloos. Ondanks de pandemie en voor- en tegenspoed is het jaar voorbijgevlogen en is het … Continue reading “Begin en Eind”

Tentenkamp

Tentenkamp Kerk In Actie heeft een advent- en kerstproject: Geef Licht! Het reikt allerlei ideeën aan om gemeentes betrokken te maken voor Vluchtelingenwerk. Vluchtelingen in hun kamp Moria? Hoe kunnen we daar een beetje licht geven? In onze gemeente doen we met een paar aangereikte ideeën mee, bijvoorbeeld voor kindernevendienst een adventsprojectproject en ook een … Continue reading “Tentenkamp”

Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

Studiedag over menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid Ondanks de sombere vooruitzichten wat betreft de corona pandemie werkt de Classicale Kerk en Israël werkgroep Overijssel-Flevoland aan de organisatie van de 4e Hellendoorn Conferentie voor predikanten, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden. Die conferentie wordt voorbereid i.s.m. de Stichting PaRDeS (voorheen Folkertsma Stichting) en zal ergens in het … Continue reading “Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid”