Heropening synagoge Coevorden

Het besmettingsgevaar van het Coronavirus neemt steeds verder af en daardoor zijn de maatregelen weer iets verder verruimd. Dit betekent dat de synagoge vanaf donderdag 4 juni weer open zal gaan, maar wel onder strikte voorwaarden. Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen, is hard gewerkt. Onze vrijwilligers hebben geholpen om de synagoge een schoonmaakbeurt te geven, er zijn beschermende maatregelen genomen en er is een Hygiëne Protocol opgesteld. Door de anderhalve meter afstand regel, kunnen we nu maar 6 tot 8 bezoekers tegelijk ontvangen en moet het bezoek worden aangemeld. Hiervoor is een aanmeldingsformulier op onze website geplaats onder: www.synagoge-coevorden.nl/informatie/openingstijden/ Aanmelden via info@synagoge-coevorden.nl kan ook, onder vermelding van naam, dag en tijdstip van bezoek en het eigen e-mailadres of telefoonnummer.
Wij hopen dat weer veel mensen een kijkje komen nemen in de synagoge.

Bezoekadres:
Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden
Openingstijden:
Mei-oktober: donderdag-zaterdag van 13.00-17.00 uur.
November-april: donderdag-zaterdag van 13.30-16.30 uur. Vanaf 4 juni bezoek mogelijk op afspraak: info@synagoge-coevorden.nl

Leven in de goede volgorde

Meneer van Dalen wacht op antwoord.

Wie kent ze niet (althans de mensen van de wat oudere generatie), de rekenregels die we op school ingeprent kregen om de berekening in de juiste volgorde te maken en zo bij het goede antwoord te komen.
Maar wie bedenkt dat je met deze regels niet alleen de goede antwoorden krijgt maar dat ze ook de goede manier van leven aangeven.

Heleen Pasma schreef ze op in haar boek ‘In de ronding van de tijd’
Uitgeverij Narratio 2014.

De leefregels van meneer van Dalen

Meneer            Machtsverheffen
Van                  Vermenigvuldigen
Dalen               Delen
Wacht              Worteltrekken
Op                   Optellen
Antwoord         Aftrekken

Meneer van Dalen wacht op antwoord….
het ezelsbruggetje dat we op school leerden
om in de goede volgorde te kunnen rekenen.

Machtsverheffen, kwadraten en ander buitensporig
vergrotende getallen.
Vermenigvuldigen, keer op keer.
Delen, maar niet door nul.
Worteltrekken, zoeken naar je begin.
Optellen, botje bij botje leggen.
Aftrekken, wat houd je over?

Het machtswoord ‘van den beginne’, het eerste
woord, is LICHT. En er wàs licht.
Goed was het, dat licht. En goed mogen we leven. Het
goede doen, aan jezelf en aan je medemens.
Aan wie zich buitensporig vergroot, doet een ander
tekort.
Wie zich eigenmachtig verheft, beneemt een ander
licht en zicht.

Vermenigvuldigen, dat is de opdracht ‘van den beginne’.
Keer op keer een nieuwe generatie. Maar rijkdom
vermenigvuldigen wordt daar niet mee bedoeld.
Keer op keer je geld vermenigvuldigen, ten koste van de
wereld om je heen, beneemt een ander licht en zicht.

Delen, dat is de opdracht ‘van den beginne’, omzien
naar je naaste.
De sterke moet de zwakke bijstaan. Dat is de
kijkrichting die de Schepper aangeeft.
Delen, maar niet door nul, want dat kan niet.
Wie dwingt te delen aan wie niets heeft, beneemt een
ander licht en zicht.

Worteltrekken. Zoeken waar je moment ‘van den
beginne’ ligt, waar is je oorsprong.
Weten dat je bent bedoeld om je Schepper te
weerspiegelen. Om mens, vrouwelijk en mannelijk, te
zijn in samenhang met elkaar.
Wie een medemens belemmert om de eigen oorsprong
te zoeken en te beleven, beneemt de ander licht en
zicht.

Optellen, zo is het ‘van den beginne’ geweest, van één
naar twee, van twee naar vier.
Een optelsom van vermenigvuldigingen, in mensen,
geld en goed. In akker en vee, in vrouwen en kinderen.
Optellen, hoeveel heb jij …
Maar niet eindeloos. Niet onbegrensd, want in het
zevende jaar is het tijd voor teruggeven. Wie alleen
optelt voor eigen gewin, beneemt de ander licht en
zicht.

Aftrekken, verminderen, dat is het laatste wat
je doet. Je hulp aan anderen verminderen.
Ontwikkelingssamenwerking verminderen, de goede
doelen die je steunt.
Het is het laatste wat je doet.
Want wie hulp vermindert ten koste van de ander,
beneemt de ander licht en zicht.

Meneer van Dalen wacht op antwoord.
Meneer wie …? Meneer waar …?

Meneer van Dalen, dat is toch die man van twee
straten verder, die pas zijn vrouw heeft verloren en nu
de weg kwijtraakt …
Meneer van Dalen, dat is toch die onderwijzer in
Angola, die vraagt om kansen voor zijn kinderen, om
lesmateriaal en boeken …
Meneer van Dalen, dat is toch die moeder in Pakistan
die verkracht wordt, keer op keer …
Meneer van Dalen, dat is toch dat misbruikte kind in
India, vernederd en veracht …

Meneer van Dalen wacht op antwoord, tot wij leven in
de goede volgorde.
Meneer van Dalen wacht.

Tot iemand zich herinnert het machtswoord van den beginne, Licht!
Tot wij de liefde van God vermenigvuldigen.
Tot wij delen wat wij ontvangen hebben.
Tot wij ons herinneren waarin we geworteld zijn, een
weerspiegeling van God.
Tot wij onze zegeningen optellen, één voor één, en
zien dat we handen tekort komen.
Tot wij verminderen onze eindeloze hebzucht.

Meneer van Dalen wacht op antwoord …

Plannen voor het nieuwe seizoen

Ondanks de beperkingen in het sociale leven is het de wens van de werkroep K&I Groningen Drenthe dat twee activiteiten doorgaan.
Hoe dit precies vorm wordt gegeven hangt af van de mogelijkheden die er op dat moment zijn.
Daarom geef ik u de volgende twee data door om alvast in uw agenda te zetten.

 • Dinsdag 8 september is er een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag. (Een digitale bijeenkomst is mogelijk)
  Tijd en hoe, zal ruim van tevoren worden aangegeven, dit uiteraard in relatie tot het materiaal uit Utrecht.
  • Donderdag 1 oktober zal om 20.00 uur de synagogelezing uitgesproken worden door dr. G J van Klinken met als onderwerp;
        “Tussen joden zending en verzet. De Gereformeerde kerken in Nederland in
   oorlogstijd”
   Verdere info over inhoud en locatie van deze lezing zal eind augustus
   rondgestuurd worden.

Wij wensen u ondanks alles een goede zomer en blijf gezond.

 

Ooit gehoord

Onder leiding van ds. Marien Grashoff en ds. Jelle van Slooten werd in het seizoen 2019-2020 een pastores leerhuis gehouden over het boek ’Deze wereld anders’ van Ton Veerkamp. ‘Deze wereld anders’ vertelt de geschiedenis van het Grote Verhaal; het is de geschiedenis van het Jodendom en het christendom, van Tora en Bijbel. Oorspronkelijk was de Tora een politiek ontwerp vanuit het Joodse volk voor een maatschappij met vrijheid en gelijkheid voor iedereen: niet een andere wereld, maar deze wereld anders! Een aards boek over aardse zaken, in de volledig andere taal van die tijd.

Het christendom richtte zich met dit Grote Verhaal op de hemel, de hemel van de volksreligies. De aarde werd bijzaak en daarvoor betaalde het christendom met een vaak buitensporige aanpassing aan een wereld van macht en onderdrukking. Het verlangen naar menselijkheid en rechtvaardigheid is echter nooit gedoofd: het Grote Verhaal blijft.

De geschiedenis die hier wordt naverteld begint bij de eerste verwoesting van Jeruzalem, in de zesde eeuw voor Christus, en eindigt ruim duizend jaar later in de vijfde eeuw, toen het christendom de leer voltooide die standhield tot ver in de moderne tijd. Deze wereld anders is een oefening in een manier van lezen die tekst en context bijeenhoudt: Groot Verhaal en politieke economie.

Huub Oosterhuis schreef hierbij het gedicht OOIT GEHOORD. Het is te vinden in zijn boek Stilte zingen (pag. 90) KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht

OOIT GEHOORD

1.
Ooit gehoord:
dat vierentwintighonderd jaar geleden
in een smaldeel van het Midden-Oosten
werd geschreven ‘Hoor jij

Ik, de Naam-Ik- Zal, ik ben de god
die jou uit het slavernijsysteem,
het diensthuis van Egypte
heeft uitgeleid’.

Die god, die stem, dat woord,
ooit van gehoord?

2.
Ooit gehoord:
dat sinds tienduizend jaar tot op vandaag
uit de Babeltorens dezer wereld
wordt geblisemd ‘Hoor jij

Ik de Heer Baal Mammon ben de god
die jou uit het solidariteitsfantoom
het diensthuis ‘naastenliefde’
heeft uitgeleid.

Ik ken het mensenbrein
En heb de tijd’.

3.
Ooit gehoord:
dat een weerloos mens werd neergeslagen,
dat een mens het zag en werd bewogen,
bij hem knielde, zwijgend

toen hem in zijn armen droeg en bracht
waar het veilig is, een wereld nieuw,
waar mensheid zal genezen
van razernij.

Die mens, die wereld nieuw,
zo één zal jij?

Voor Ton Veerkamp