Begin en Eind

Voor mijn gevoel nog maar kort geleden begonnen we aan het kalenderjaar 2021. Waarschijnlijk hebben we elkaar veel Heil en Zegen gewenst zonder er al te veel bij stil te staan. Zo verging het mij tenminste. Vaak routinematig en eigenlijk gedachteloos. Ondanks de pandemie en voor- en tegenspoed is het jaar voorbijgevlogen en is het inmiddels 2022.

En weer wensten we elkaar het beste en veel Heil en Zegen. Voor mij dit keer met meer aandacht. Vanwaar?In de adventstijd werd ik geraakt door het nalezen van het sjema Jisrael : de bekende (?)   woorden waarmee veel joden de dag beginnen en eindigen. De Sjema is een joods gebed, gebaseerd op de tekst uit Deuteronomium 6:4-5. Sjema betekent Luister, naar het eerste woord van dit gebed en deze woorden worden in de joodse traditie in de ochtend en in de avond gezegd. Ze gelden zowel als belofte van trouw als een uiting van aanbidding. De vertaling luidt:

Hoor Israël onze G’d Adonai is Één en gij zult Adonai uw G’d liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw vermogen. En deze woorden die Ik u heden gebied zullen op uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inprenten en erover spreken, wanneer u in uw huis zit en wanner u op de weg gaat en bij uw te ruste gaan en bij uw opstaan. En gij zult ze als een teken op uw hand binden en zij zullen tot voorhoofdstekenen tussen uw ogen zijn. (De gebedsriemen) En Gij zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. ( mezoeza)

Bij het uitspreken van de eerste zes woorden van het Sjema is het gebruik om de ogen met de rechterhand te bedekken. Zonder visuele afleiding je concentreren op wat je zegt. Wanneer het Sjema gereciteerd wordt, wordt een getuigenis afgelegd van het geloof en G’d is Getuige hiervan. Tegelijkertijd is de mens ook getuige van het feit dat G’d Israël vermaant en oproept Hem lief te hebben en te dienen.

Het Sjema en zijn betekenis is doortrokken van de alledaagse ervaring en de ervaring van het historisch proces zoals zich dat gevallen in het leven en overleven van het Joodse volk.

Ik denk dat wij net als hen voortdurend moeten zoeken naar de bedoelingen van God zonder dat we ons verliezen in theologische haarkloverij en godsdienstige twisten.

Zou de wereld er anders uitzien als de wereldbevolking dagelijks zo bewust begint en eindigt? Ik betwijfel het en toch wens ik u allen toe dat 2022 in het teken komt te staan van het handelen en luisteren naar God en er ook naar te handelen.

Veel Heil en Zegen

D.J.Douwstra
Lid Werkgroep Kerk en Israël Noord