Bericht van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël 

Helaas kan, vanwege de pandemie, de theologische conferentie, die was gepland op 2 en 3 maart a.s., ook dit jaar niet doorgaan. Mensen, die zich hadden opgegeven en al hadden betaald, ontvangen het bedrag van inschrijving op hun bankrekening retour. nmiddels is een nieuwe datum vastgelegd:  dinsdag 8 en woensdag 9 maart 2022. U ontvangt in dit najaar een officiële uitnodiging. Het thema blijft: ‘Willen christenen wel met/van Joden leren? Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’
Toch willen we samen met jullie blijven leren. We hebben prof. Lieve Teugels en prof Eric Ottenheijm bereid gevonden speciaal voor onze achterban een webinar te organiseren.  Dit vindt plaats op woensdagmorgen 3 maart 2021. Deelname aan dit webinar is gratis, inschrijving is wel noodzakelijk.

 Programma webinar over de parabels en gelijkenissen woensdagmorgen 3 maart 2021

9.30  welkom en opening
9.45-10.30:  Lezing (met korte workshop): wat zijn parabels? (Prof. Eric Ottenheijm  en Prof. Lieve Teugels)
10.30-10.45:  Break out rooms
10.45-11.00:  PAUZE
11.00-11.30:  Lezing: Parabels over leraren en Tora (Prof. Lieve Teugels)
11.30-11.45:  PAUZE
11.45-11.55:  Korte Workshop inleiding Wijsheid (Prof. Eric Ottenheijm)
11.55-12.25:  Lezing Joodse en christelijke Parabels over Wijsheid, Tora, en leraren (Prof.Eric Ottenheijm)
12.25-12.45:  Vervolg Workshop: maak zelf een parabel! (prof.Eric Ottenheijm)
12.45-13.00:  Afronding: laatste vragen, afronding organisatie

Prof.dr. Lieve Teugels  is hoogleraar aan de Protestantse Theologische Faculteit Amsterdam voor Joodse en Semitische studies. Auteur van o.a.  The Meshalim (parabels) in the Mekhiltot, uitgave Mohr Siebeck.  2019,  ISBN 9783161556487.
Prof.dr. Eric Ottenheijm is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht voor Joodse en Bijbelse studies. Mede-auteur van o.a. Parabels, uitgave Abdij van Berne, 2020, ISBN 9789089723819 .
Beiden zijn ze betrokken bij het Parabelproject, een blog over vroegchristelijke en vroeg rabbijnse parabels (zie ook www.parabelproject.nl).

Aanmelding voor het webinar kan nu al bij derkblom@gmail.com  U ontvangt een week vooraf de link om deel te nemen. Graag zien wij u bij het webinar.
Met hartelijke groet,
Derk Blom
secretaris werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant-Limburg