Bij het overlijden van Jonathan Sacks

Op de morgen van sjabbat gaf Jonathan Sacks zijn ziel in handen van de Eeuwige. Het is voor ons alsof een boom, geplant aan levend water, wordt geveld. In media rond de wereld wordt hij geëerd als denker, theoloog en gelovige. Die drie horen voor Sacks altijd bij elkaar. Een diepe persoonlijke spiritualiteit is de voedingsbodem, grondig en kritisch nadenken vormt de spiegel en daaruit komt een theologie voort die in feite dat etiket verre overstijgt.

Op het pastoresleerhuis 2017-2018 lazen we een van zijn boeken, Niet in Gods naam. Dat pleidooi tegen religieus extremisme was zeer Joods en tegelijk universeel. Het sloot aan bij wat de andere godsdiensten van het Boek in hun traditie zelf konden vinden. Het was een seizoen van leren dat nog lang met de deelnemers meegaat. Ironisch genoeg komen in december nog twee van Sacks boeken uit bij Skandalon. Alsof hij dan nog bij ons is.

Moge de gedachtenis aan Jonathan Sacks nog heel lang levend blijven onder ons.

Marien Grashoff