Boekpresentatie Van Zilveren Sporen

Boekpresentatie Van zilveren sporen

Op zondag 26 januari 2020 om 19.00 uur leidt ds. Bart Gijsbertsen voor de 50e keer een dienst in de serie ‘Leerdiensten Tora en Evangelie (LTE)’. De dienst vindt plaats in het Open Hof (Lelystraat 49) te Kampen. Op diezelfde avond vindt een presentatie plaats van zijn boek:
Dit boek geeft een indruk van de leerdiensten Tora en Evangelie in Open Hof te Kampen.

Met plezier nodigen Uitgeverij van Warven en de Commissie ‘Leerdienst Tora en Evangelie’ u uit om deze dienst en presentatie mee te maken. De LTE-dienst begint – als gebruikelijk – om 19.00 uur. Aansluitend vindt de presentatie plaats van Gijsbertsens nieuwe boek.

Over het boek:
Met de verschijning van dit boek rondt Bart Gijsbertsen een drieluik af. Het eerste boek in het drieluik verscheen in 2015: Een heidense uitdaging, een kennismaking met de uitzonderlijke boodschap en weg van het volk Israël in en door de wereldgeschiedenis.
Het tweede boek verscheen in 2019: Luisteren bij maanlicht, een gang door het kerkelijk jaar, in verband gebracht met de Joodse feestkalender.
Nu dus het derde en laatste boek en volgens de schrijver het hart van het drieluik: Van zilveren sporen.
Voor velen in Open Hof zal het een feest van herkenning zijn. De lezingen uit de synagoge onder Hebreeuwse titels en met veel midrasj, in verband gebracht met christelijke exegese.

Tijdens de presentatie biedt Bart Gijsbertsen zijn boek aan aan de Commissie LTE van de protestantse gemeente Open Hof. Daarna zal deze commissie het boek overhandigen aan de Protestantse Raad voor Kerk en Israël.

Graag horen we van u of u aanwezig zult zijn. De koffie en thee staan dan voor u klaar. U kunt u aanmelden door een bericht te sturen naar het volgende e-mail adres: gvanriel@hetnet.nl.

Van zilveren sporen
een gang door het synagogale jaar
met een oor naar de kerk
ISBN 978 94 92421 96 8, 350 pagina’s, prijs € 19,95
Uitgeverij van Warven

 

 

Over de auteur:
Bart Gijsbertsen (1951) is predikant in de Protestantse
Kerk in Nederland. Hij diende de gemeenten Herwijnen,
‘s Gravendeel, Zoetermeer en Kampen en was landelijk
actief op het terrein van de verhouding tussen kerk en
Israël. Hij was betrokken bij het werk van de Encounter of
Worldviews Foundation (toward a global ethos) en de World Dialogue Foundation.