Qumran en de Dode-Zeerollen

Qumran en de Dode-Zeerollen

Van 20 tot 31 januari van dit jaar nam ik deel aan een studiereis voor predikanten naar Israël. De reis ging uit van het Centrum voor Israël Studies (CIS) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en stond o.l.v. prof. dr. Dineke Houtman. Een heel inspirerende reis, met fijne collega‘s. Op vrijdag 24 januari brachten we een bezoek aan de ruïnes van Qumran. Ze liggen aan de noordwestoever van de Dode Zee. We keken er rond en Dineke hield daar een inspirerende lezing. Over de inhoud ervan gaat het volgende stuk. Continue reading “Qumran en de Dode-Zeerollen”

Bij het overlijden van Jonathan Sacks

Op de morgen van sjabbat gaf Jonathan Sacks zijn ziel in handen van de Eeuwige. Het is voor ons alsof een boom, geplant aan levend water, wordt geveld. In media rond de wereld wordt hij geëerd als denker, theoloog en gelovige. Die drie horen voor Sacks altijd bij elkaar. Een diepe persoonlijke spiritualiteit is de voedingsbodem, grondig en kritisch nadenken vormt de spiegel en daaruit komt een theologie voort die in feite dat etiket verre overstijgt.

Op het pastoresleerhuis 2017-2018 lazen we een van zijn boeken, Niet in Gods naam. Dat pleidooi tegen religieus extremisme was zeer Joods en tegelijk universeel. Het sloot aan bij wat de andere godsdiensten van het Boek in hun traditie zelf konden vinden. Het was een seizoen van leren dat nog lang met de deelnemers meegaat. Ironisch genoeg komen in december nog twee van Sacks boeken uit bij Skandalon. Alsof hij dan nog bij ons is.

Moge de gedachtenis aan Jonathan Sacks nog heel lang levend blijven onder ons.

Marien Grashoff

Kristallnacht Herdenking – Schuldbelijdenis van de PKN 2

Kristallnacht Herdenking – Schuldbelijdenis van de PKN 2

De herdenking van de Kristallnacht is in de provincie niet algemeen aan de orde gesteld in de loop van mijn tijd in Almelo van 1986-2011 toen ik (dr. Otto Mulder) predikant was van de Grote Kerk.
De oproep van ds. Klaas v.d. Kamp (classispredikant Overijssel-Flevoland https://www.klaasvanderkamp.nl/toerusting/joden-overijssel-flevoland) tot meer verhalen is dan ook een goede zet.
In het verhaal zou ik de naam van ds. Overduin in Enschede hebben genoemd en ook ds. De Geus uit Almelo die in Dachau omkwam in 1942. Continue reading “Kristallnacht Herdenking – Schuldbelijdenis van de PKN 2”

Cursus over joodse kunst

CURSUS OVER JOODSE KUNST – 27 november – 18 december, 10.30 – 12.30 u, online/zoom: Diklah Zohar: Colleges Joodse kunst, beeldenverbod versus scheppingsdrang. Gij zult geen beelden snijden! Strenge woorden uit de Thora weerhielden Joodse kunstenaars ervan de werkelijkheid te verbeelden. Dat neemt niet weg dat het creatieve proces een belangrijk deel is van de Joodse cultuur. Van figuratief tot abstract, van concreet tot conceptueel: kunst in alle soorten en maten komt al vanaf de oudheid binnen een Joodse context voor. Continue reading “Cursus over joodse kunst”

Kristallnacht Herdenking – Schuldbelijdenis van de PKN

Wat betekent de schuldbelijdenis die PKN-scriba René de Reuver tijdens de komende Kristallnacht Herdenking zal uitspreken voor de plaatselijke kerken in onze classis? Het is eigenlijk te vroeg om er iets over te zeggen. De Kristallnacht Herdenking vindt pas over twee weken plaats op zondagmiddag 8 november. Het was bekend dat De Reuver tijdens deze herdenking zal spreken, maar wat hij zal gaan zeggen ligt nog in de toekomst besloten. Inmiddels is al wel bekend dat hij een schuldbelijdenis zal spreken jegens de Joodse gemeenschap in Nederland: Continue reading “Kristallnacht Herdenking – Schuldbelijdenis van de PKN”