Pastoresleerhuis 2022-2023 Zuidlaren

Gedurende het winterseizoen 20-22-2023 wordt een nieuw pastoresleerhuis gegeven door de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen Drenthe voor predikanten, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden.  We lezen samen het boek ‘De erfenis van Pilatus’ van Anne-May Wachters-van der Grinten. Op de twee ontmoetingsdagen bespreken we de verschillende hoofdstukken. Deelnemers ontvangen een leesrooster. In ‘De erfenis … Continue reading “Pastoresleerhuis 2022-2023 Zuidlaren”

Synagogelezing 2 oktober in Zuidlaren gaat niet door

De beoogde spreker voor de synagogelezing, Lia van Aalsum, liet met grote tegenzin weten dat zij teveel last heeft van de gevolgen van een verkeersongeval zodat zij onmogelijk de lezing verder kan voorbereiden en houden op 2 oktober. We hebben ons best gedaan een vervanger te vinden maar op deze korte termijn is dat helaas … Continue reading “Synagogelezing 2 oktober in Zuidlaren gaat niet door”

Synagogelezing 2 oktober in Zuidlaren

Uitnodiging Synagogelezing 2 oktober 2022. Onderwerp: Spriritualiteit in de Joodse traditie: spannend en inspirerend. Eerst bezinnen we ons op het begrip spiritualiteit om vervolgens te kijken hoe dat vorm krijgt in de ontwikkeling van het jodendom. We staan stil bij de Tenach en gaan ook in op bijzondere stromingen en denkers. Het is een verkenning. … Continue reading “Synagogelezing 2 oktober in Zuidlaren”