Bericht van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël 

Helaas kan, vanwege de pandemie, de theologische conferentie, die was gepland op 2 en 3 maart a.s., ook dit jaar niet doorgaan. Mensen, die zich hadden opgegeven en al hadden betaald, ontvangen het bedrag van inschrijving op hun bankrekening retour. nmiddels is een nieuwe datum vastgelegd:  dinsdag 8 en woensdag 9 maart 2022. U ontvangt … Continue reading “Bericht van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël “