Pastoresleerhuis 2020-2021 in Zuidlaren

Uitnodiging om deel te nemen aan het pastoresleerhuis 2020 – 2021 voor predikanten en kerkelijk werkers in Groningen Friesland en Drenthe.

 Dat christendom en jodendom eenzelfde oorsprong delen, is een open deur. Je als theoloog verdiepen is de historische ontwikkeling van beide, is een vanzelfsprekendheid. Je als kerken en gelovigen wapenen tegen antisemitisme, is een onontkoombaar gevolg van die verdieping.
Maar durven we ook de theologische vragen te stellen die door een ontmoeting met het levende jodendom worden opgeroepen? Zulke vragen kunnen snijden in eigen vlees, want ze zijn radicaal en fundamenteel. Ze raken aan dogma en geloofspraktijk. Vaak blijken kerken daar toch voor teug te schrikken.
Een man die deze vragen in alle eerlijkheid wel durfde te stellen, was de lutherse theoloog Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928-2002), tot zijn emeritaat hoogleraar systematische theologie aan de Freie Universität in Berlijn. Hij was een leerling van Karl Barth zoals die ze het liefst had: kritisch en zelfstandig verder denkend, met altijd een solide oog voor grondige exegese. Continue reading “Pastoresleerhuis 2020-2021 in Zuidlaren”

Hebreeuws leren lezen in Heerenveen

Wilt u ook Hebreeuws leren lezen, meld u dan aan bij dr. Otto Mulder.

Uitgaande van de werkgroep Kerk & Israël in Friesland organisatie ds. Jelte Lindeboom, Minnertsga, mail: jlindeboom8@gmail.com
docent dr. Otto Mulder, Tjalke de Boerstrjitte 2, 8561 EL BALK, tel. 06 52722753 mail: omulder@hetnet.nl

Otto studeerde aan de RU Groningen vanaf 1967 met NT, OT, Pedagogiek/Didaktiek en kreeg een aantekening om Hebreeuws te doceren en promoveerde in 2000 op het proefschrift “Simon de Hogepriester in Sirach 50” , dat in het Engels is  vertaald en uitgegeven in de serie Supplements to the Journal for the Study of Judaism nr. 78, ISBN 90 04 12316 4 uitgegeven in 2003 bij Brill in Leiden.
Hij was werkzaam als docent aan de CPABO Emmen en Windesheim Theologie, was predikant in de Classis Emmen van 1974-1986 en Grote Kerk Almelo van 1986-2011. Hij is actief betrokken in het  wetenschappelijk onderzoek naar de wijsheid in de Bijbel en de deuterocanonieke en pseud-epigrafische boeken en werkte als docent Hebreeuws aan de Open Universiteit Heerlen van 1991-1998,  Windesheim Theologie van 1984-2006 en het Leerhuis Ben Sira in de Schouw / Grote Kerk Almelo van 1987 tot heden. Continue reading “Hebreeuws leren lezen in Heerenveen”

Jom Kippoer

Vandaag, maandag 28 september, is Jom Kippoer, maar de viering van Jom Kippoer in de synagoge van Haaksbergen gaat vanwege het corana-gebeuren niet door. Daarom kreeg ik afgelopen zaterdag ter compensatie een mailtje + filmpje toegestuurd, bedoeld voor de leden van de Liberaal Joodse Gemeente “Or Chadasj” Twente, oftewel voor de leden van synagoge-gemeenschap in Haaksbergen. Ik ben geen lid van LJG Twente, maar voel me er thuis en ontvang regelmatig info van de gemeente. Zo ook eergisteren. Ik was oprecht blij met die info, – zo blij dat ik bij de voorganger van de gemeente, Bert Oude Engberink, één van de docenten in ons Pastores Leerhuis, informeerde of ik het filmpje mocht doorsturen, en als dat mocht, of hij er dan nog een paar inleidende woorden bij zou willen schrijven, zodat we snappen wat er gezongen wordt en waarom. Prompt kreeg ik antwoord dat doorsturen van het filmpje best oké was. ‘Het is juist de bedoeling dat het veel bekeken wordt. Niks onder de korenmaat stellen.’ Een kwartier later ontving ik de gevraagde toelichting: Continue reading “Jom Kippoer”