Overweging Israëlzondag 3 oktober 2021

Zondag 3 oktober 2021 (Israëlzondag) hield ds. Reinier Gosker uit De Wijk in Zuidwolde dr. onderstaan overweging. Een kerkdienst over de betekenis van de vier grote joodse najaarsfeesten voor het christelijk geloof en de samenhang met de jaarlijkse Israëlzondag Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 2 Groet en bemoediging Inleidend woord en Psalm 19: 3 Psalm … Continue reading “Overweging Israëlzondag 3 oktober 2021”

Verklaring – ‘Erkenning en verantwoording’ – psalm 85

Een kerkdienst in de herfst Een kerkdienst in de herfst toen we Psalm 85 lazen, alsook de verklaring ‘Erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst, uitgesproken jegens de Joodse gemeenschap in Nederland tijdens de Nationale Kristallnacht herdenking in de Rav Aron Schuster synagoge te Amsterdam door de scriba ds. René de Reuver namens … Continue reading “Verklaring – ‘Erkenning en verantwoording’ – psalm 85”