Deze maand staat in het teken van de opmaat naar 4 en 5 mei.

Deze maand  staat in het teken van de opmaat naar 4 en 5 mei.

Velen denken komt er nu nooit een einde aan de het voortduren van herdenkingen van geweld en oorlogen uit het verleden. Gelukkig zijn er veel meer die het waardevol vinden om toch te blijven herdenken en de vrijheid te vieren  al dan niet altijd met bevrijdingsfestivals. Ik hoop dat in welke verschijningsvorm dan ook de jaarlijkse herdenkingen en vieringen nog tal van jaren blijven bestaan omdat Vrijheid een zeer Hoog Goed is dat we Om hier gericht bij stil te staan heb ik voor u en mijzelf gekozen onderstaand gedicht/lied mee te geven om te overdenken hoe het wij gestalte kan krijgen dichtbij en veraf.

Douwe Douwstra

VRIJHEID
Als het stil wordt op straat, twee minuten elk jaar
En we allen gedenken, bewust, met elkaar,
die door uitputting of onderdrukking, geweld,
in een oorlogsgebied waar dan ook , zijn geveld
Dan voel ik de kracht die de mensen verbindt,
dan ruist er een wind :
Niet ik en zij , want daar begint de onmin,
ook tussen jou en mij.
Niet ik en zij, maar wij.
Dat is wat doet herdenken,
dat maakt waarlijk vrij.

Als het vlagt in de straat voor de vrijheid, elk jaar
En we feest kunnen vieren, bewust, met elkaar,
voor de ruimte bij al wat je denkt, spreekt of doet,
voor de afspraak: de vrijheid blijft ons hoogste goed.
Dan voel ik de kracht die mensen verbindt.
Dan  ruist er een lied in de wind:
Niet ik en zij, want daar begint de onmin,
ook voor jou en mij.
Niet ik en zij, maar wij.
Dat is wat doet herdenken,
dat maakt ons waarlijk vrij.