Hebreeuws leren lezen in Heerenveen

Wilt u ook Hebreeuws leren lezen, meld u dan aan bij dr. Otto Mulder.

Uitgaande van de werkgroep Kerk & Israël in Friesland organisatie ds. Jelte Lindeboom, Minnertsga, mail: jlindeboom8@gmail.com
docent dr. Otto Mulder, Tjalke de Boerstrjitte 2, 8561 EL BALK, tel. 06 52722753 mail: omulder@hetnet.nl

Otto studeerde aan de RU Groningen vanaf 1967 met NT, OT, Pedagogiek/Didaktiek en kreeg een aantekening om Hebreeuws te doceren en promoveerde in 2000 op het proefschrift “Simon de Hogepriester in Sirach 50” , dat in het Engels is  vertaald en uitgegeven in de serie Supplements to the Journal for the Study of Judaism nr. 78, ISBN 90 04 12316 4 uitgegeven in 2003 bij Brill in Leiden.
Hij was werkzaam als docent aan de CPABO Emmen en Windesheim Theologie, was predikant in de Classis Emmen van 1974-1986 en Grote Kerk Almelo van 1986-2011. Hij is actief betrokken in het  wetenschappelijk onderzoek naar de wijsheid in de Bijbel en de deuterocanonieke en pseud-epigrafische boeken en werkte als docent Hebreeuws aan de Open Universiteit Heerlen van 1991-1998,  Windesheim Theologie van 1984-2006 en het Leerhuis Ben Sira in de Schouw / Grote Kerk Almelo van 1987 tot heden.

Hebreeuws leren lezen is een spannend avontuur en een vorm van inspannend leren van een Semitische taal geschreven in een ander lettersysteem, dat teruggaat op het Phoenisische alfabet, waarop ook ons lettersysteem is gebaseerd.
Aanvankelijk werd alleen met medeklinkers geschreven. In de loop van de tijd werden klinkertekens toegevoegd aan de bestaande tekst. De algemeen gevolgde vocalisatie werd rond 950 n. Chr. vastgelegd door de rabbijnen  Ben Ascher en Ben Naftali in Tiberias. De Codex Leningradensis vormt de basis voor alle uitgaven van de Biblia Hebraica. Daarnaast zijn er diverse uitgaven van de TENACH uit joodse kringen.

De studie is in te delen in 2 fasen. De eerste  90 min Inleiding, daarna gaan we 90 min. lezen.

 1. De tekens van 22 medeklinkers en de consonanten leren schrijven en lezen. Zie pag. 1-2 reader Hebreeuws leren lezen.  Deze tekens in verband leren plaatsen van woorden. We oefenen met lijsten van de meest   voorkomende verba en nomina die vaker dan 50 x voorkomen in TeNaCH. Zie pag. 3–14
  Ter verdieping gebruiken we  van de lijst van zwakke werkwoorden p. 15-16 en de lijsten van namen, die wij kennen vanuit het Grieks in de LXX / Septuaginta p.17-28.
  Enkele leesoefeningen uit Genesis 1 p. 29—43 en de Psalmen  1, 8, 100 en 117p. 43-47.
  De grammatica,  reader 2, oefenen we aan de hand van elementaire schema’s als entree tot de grammatica van Lettinga/ Muraoka of een alternatieve uitgave.
 1. We lezen daarna de OT-lezingen aangegeven in het oec. Leesrooster Zie reader 3. “Tekstboek bij De eerste dag”.
  1 okt.  Jesaja 5: 1-7 en 25: 1-11
  22 okt. Deut. 6: 1-9 en Jesaja 60: 1-5 en 17-22
  5 nov. Jesaja 48: 17-21 en Ezechiël 34: 1-7
  19 nov. Daniël 12: 1-4 en Jesaja 63: 19b-64:8

Er zijn 4 bijeenkomsten afgesproken op donderdagmiddag 1, 22 okt en 5 en 19 nov. In de Trinitas kerk te Heerenveen. Daarna wordt over een voortzetting gesproken.