Hebreeuws lezen in de Schouw in Almelo

Vol goede moed op een verlichting van de corona maatregelen, heeft dr. Otto Mulder een programma opgesteld voor het komende seizoen, voor zowel beginners als gevorderden. Op dinsdagen wordt er gelezen en geleerd uit de Wijsheid der Vaderen, de Jozef-verhalen uit Genesis en de profeet Hosea. Of alles door kan gaan zoals gepland: we hopen het van harte. De kosten voor deze cursus bedragen € 150 per jaar. Wilt u meer informatie bel of mail dan naar T 06 527 227 53 E omulder@hetnet.nl u krijgt dan de laatste up-date van wat wel of niet mogelijk is.