Conferentie Hellendoorn – In de leer bij Mozes

Conferentie Hellendoorn
Leiding geven aan de gemeente, hoe doe je dat?

Aan de hand van het nieuwe boek van Jonathan Sacks ‘Exodus, boek van bevrijding’ stellen we ons de vraag naar goed leiderschap in de gemeente. Het boek komt precies op tijd. Als alternatieve lezing staat Exodus vanaf Zondag Septuagesima t/m Pinksteren voor 17 zondagen op het Oecumenisch Leesrooster (van 9 februari t/m 31 mei).

Maandag 2 maart 2020: een dagconferentie voor ambtsdragers, predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel-Flevoland en Noord Nederland

uitnodigingsbrief 2020