Landelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël

De Protestantse Raad voor Kerk en Israël houdt op 19 september een ontmoetingsdag in de Adventkerk te Amersfoort van 10.00 – 15.30 uur.
Thema: Bevrijde Tijd: over Sjabbat, zondag en beleving van tijd.

Sprekers zijn rabbijn David Gaillard (over ‘Sjabbat als gang door de tijd’) en mw. Gilah Evers (over ‘Sjabbat vieren thuis en in de synagoge’). In de middag zijn er twee workshoprondes met keuze uit drie workshops, over ‘Rust als bevrijde tijd’, ‘Jezus en de Sabbat’ en ‘Van Sabbat naar zondag’.

Opgave is noodzakelijk.
Een opgaveformulier staat op de website van de PKN: https://protestantsekerk.nl/evenementen/ontmoetingsdag-kerk-israel/