Leerhuis in de Laarkerk, Zuidlaren

Het Leerhuis Jodendom-christendom gaat in het seizoen 2018-2019 aan de
slag met het laatste boek van dr. Cees den Heyer, Jezus, een mensenleven. Een geschiedenis van een mens onder de mensen (Kampen: Uitgeverij Van Warven,  2017) ISBN 9789492421395

‘Jezus, een mensenleven’ is het reisverslag van een persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.

Den Heyer heeft afscheid genomen van klassieke dogmas. In het persoonlijk nawoord in ‘Jezus, een mensenleven’ schrijft hij onder meer dat Jezus geen godenzoon is geweest. Hij was een mens van vlees en bloed, ‘een mens onder de mensen, een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen.’

In ‘Jezus, een mensenleven’ volgt Den Heyer de weg terug naar de bronnen, naar de Bijbel en naar de theologische traditie. In zijn zoektocht staat de vraag centraal: hoe heeft het beeld van Jezus zich ontwikkeld in de tweeduizend jaar na zijn geboorte? Talloze beelden passeren de revue. Jezus krijgt vele ‘gezichten’.

Een niet-gelovige meelezer van het manuscript van dit meesterwerk van Cees den Heyer verklaarde na het lezen: “Ik heb nooit gesnapt waar het om ging. Dankzij Den Heyer begrijp ik het nu eindelijk. Ik ben zelfs anders tegen mijn eigen ongelovigheid aan gaan kijken. Het gaat om bevrijding, vrede en liefde. …’.

De deelnemers ontvangen een leesrooster voor de zes Leerhuisavonden. Op het Leerhuis wordt het gelezen gedeelte besproken en uitgediept met behulp van diverse media. Het Leerhuis wordt afgesloten met een gezamenlijke activiteit.

Informatie en opgave: bij ds. Jelle van Slooten, 050 3645662 of jellevanslooten@planet.nl.
Data: donderdag 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april (afsluiting)
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Meent, Stationsweg 157, Zuidlaren