Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

Studiedag over menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

Ondanks de sombere vooruitzichten wat betreft de corona pandemie werkt de Classicale Kerk en Israël werkgroep Overijssel-Flevoland aan de organisatie van de 4e Hellendoorn Conferentie voor predikanten, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden. Die conferentie wordt voorbereid i.s.m. de Stichting PaRDeS (voorheen Folkertsma Stichting) en zal ergens in het voorjaar van 2022 gehouden worden. De conferentie zal gaan over de betekenis van het ecologisch debat in het jodendom en hoe dat debat kan bijdragen aan ‘zorg voor de aarde en herstel van de wereld’.

Tijdens de voorbereiding van deze Hellendoorn Conferentie werden we opmerkzaam gemaakt op een belangwekkende studiedag over ‘menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid’. In een toelichting op bovenstaande studiedag liet collega Bas van den Berg, voorzitter van Stichting PaRDeS, mij weten dat “religies en levensbeschouwingen die voortkomen uit de Bijbel (Jodendom, christendom, Islam en Humanisme) inspirerend zijn voor theologie en filosofie, maar wellicht nog beter begrepen kunnen worden als een goddelijke antropologie & ecologie”. Dan staat niet de menselijke vraag ‘wie is God?’ centraal, maar de Bijbelse vraag ‘mens, waar ben je?’ Niet langer de vraag ‘hoe gebruiken wij de aarde?‘ maar ‘hoe doen wij recht aan de aarde’?

Bijgaande flyer biedt informatie over de studiedag, die wij beschouwen als een mooie opmaat voor de aanstaande Hellendoorn Conferentie-IV, waarover u binnenkort meer van ons hoort.

Reinier Gosker

(voorzitter classicale werkgroep Kerk en Israël)

2021.12.09 – flyer studiedag menselijke waardigheid vrijheid en verantwoordelijkheid_