Mozes in Saksenland

MOZES IN SAKSENLAND

Maandag 13 mei 2019: een dagconferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel-Flevoland en Noord Nederland.

Thema:
Welke plaats neemt Israël in bij de uitoefening van je beroep als predikant of kerkelijk werker en in het leven van de plaatselijk gemeente? Die vraag roept doorgaans enige terughoudendheid op. Gemeenteleden die zeggen: ‘Begin niet over Kerk en Israël, want daar komt altijd ruzie van’, is een herkenbare ervaring voor predikanten en kerkelijk werkers.
Waar komt die terughoudendheid vandaan? Wat is de oorzaak van de gevreesde ruzie? Heeft het te maken met het thema zelf? Dr. Anne Marijke Spijkerboer suggereert dat er een samenhang is tussen één en ander. Dat roept de vraag op of wij ons iets van de hals houden wat eigenlijk als een koe bij de horens gevat zou moeten worden. Sterker nog: zou die terughoudend-heid om het thema Kerk en Israël aan te roeren wellicht ook de charme ervan kunnen uitmaken?

Organisatie: Classicale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland
Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren. Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u op de wegsite van de Protestanste Kerk

PROGRAMMA

09.30 uur          inloop en ontvangst
10.00 uur          morgengebed in de kerk o.l.v. ds. Jan Gerrit Zomer
10.30 uur          introductie van het thema
10.35 uur          ‘Kerk en Israël, voorbije hobby of nieuwe noodzaak?’ Anne Marijke Spijkerboer en reacties van                          drs. Gonny Blok, Wilma Hartogsveld, ds. Koos Snaterse,
11.30 uur           Buzzzz-groepen en plenaire discussie o.l.v. onze classispredikant Klaas van der Kamp
12.30 uur          Lunch en middagpauze waarin gelegenheid de kerk te bezichtigen
13.30 uur          Eerste ronde van vijf workshops:

a) doorpraten met Anne Marijke Spijkerboer
b) exegetische kanttekeningen bij Exodus 33 o.l.v. ds. Bart  Trouwborst
c) kennismaken met de internetcursus ‘de Uitdaging o.l.v. drs. Dick Pruiksma
d) over de psalmen met drs. Gerard Swüste
e) over antisemitisme met dr. Eeuwout Klootwijk

14.15 uur          Tweede ronde workshops
15.00 uur          Pauze
15.15 uur          Afsluiting: Rembrandts Sara en Hagar, een ambivalente Abraham – door Anne Marijke Spijkerboer

Locatie: Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn,
Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn. tel. 0548 654424
Kosten € 10,- inclusief lunch
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Informatie: Reinier Gosker  tel. 0522 855782 e-mail: reiniergosker@gmail.com  

Aanmelden voor 7 mei 2019: Ad de Hoop e-mail: adehoop11@hetnet.nl

Wilt u aangeven welke van de vijf workshops u wilt volgen. In volgorde van aanmelding hopen wij uw eerste en tweede keus te kunnen honoreren. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.
Er is een boekentafel van uitgeverij Skandalon aanwezig