Onopgeefbaar verbonden

Onopgeefbaar verbonden – gespreksnotitie over Kerk & Israël

Met deze brochure agendeert de Protestantse Raad voor Kerk en Israël het gesprek over de
‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’. Met deze uitdrukking verwoordt de Kerkorde (art. I-7) de bijzondere relatie van de Protestantse Kerk in Nederland met het volk Israël.

In zeven korte hoofdstukjes komen verschillende thema’s aan de orde. De eerste vijf hoofdstukken hebben direct betrekking op de kerkorde. In de laatste twee worden de lijnen van de kerkorde doorgetrokken naar de praktijk. Alle thema’s laten de verbondenheid met het volk Israël zien en maken duidelijk waarover we het gesprek met elkaar zoeken. Onderliggende theologische vragen worden kort weergegeven, evenals dilemma’s en keuzes die (bewust of onbewust) worden gemaakt.

Deze brochure is rondgestuurd samen met het blad ‘Op Weg’, ontmoeting met het jodendom’. De brochure is te downloaden op de site van de PKN waar u ook papieren exemplaren kunt bestellen.

https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/