Ontmoetingsdag Overijssel-Flevoland, afscheid Gé Batterink.

Ontmoetingsdag Classicale Kerk en Israëlwerkgroep Overijssel – Flevoland, 5 oktober 2019 Hellendoorn

 

Na ontvangst met koffie heet Reinier Gosker allen welkom. Hij opent met Psalm 122, in de vertaling van Swüste en een gebed voor Jom Kippoer, geschreven door Sytze de Vries, naar het joodse gebedenboek (uit Bij gelegenheid, Sytze de Vries).
Reinier benoemt de traditie van de ontmoetingsdag op de zaterdag voor Israëlzondag (de 1e zondag van oktober), een traditie waarop even wordt teruggegrepen omdat Gé Batterink na bijna 30 jaar afscheid neemt van de werkgroep. Maar de 1e zaterdag van oktober is ook altijd wat beladen. Deze Sabbat in 1942 was de aanzet van de 2e fase van de joden transporten.
De rode lijn van de bijeenkomst is een vraag waar velen meezitten: hoe bereik je de  gemeenteleden met de boodschap. Hoe breng je het zo, dat zij een volgende keer weer naar kring, lezing of welke activiteit binnen de gemeente dan ook, komen. Hoe wek je de belangstelling op, hoe maak je mensen warm.
Aan de hand van twee werkvormen wordt een manier aangereikt om  een kring binnen de gemeente op te zetten.

Ds. Marien Grashoff uit Wildervank heeft een kring opgezet met  als leidraad het boek: Von Abba bis Zorn Gottes. Voor de deelnemers heeft hij een map gemaakt met hoofdstukken over diverse onderwerpen, gekozen uit het boek. “Het lijkt in de mode te zijn om te spreken over ‘de joods-christelijke traditie waarin ons land staat”, zo begint ds. Grashoff. Maar wat is dat, waar gaat dat over. Aan de hand van beelden die wij Christenen hebben en van stellingen reikt hij discussiepunten aan. Het hoofdstuk sluit af met een  perspectief, een conclusie. De bijbelteksten komen uit de Naardense vertaling, die het dichtst bij de bron blijft. Vanmorgen neemt ds. Grashoff ons mee in zijn 1e cursusavond, met hoofdstuk 1   God, JHWH een oorlogsgod? Wie interesse heeft in deze opzet kan de hele cursus vinden op www.kerkenisraëlnoord.nl/van-abba-tot-toorn-gods. Daarbij kunnen ook andere keuzes gemaakt worden uit het boek.

De tweede werkvorm wordt ons aangereikt door de PKN. De Protestantse Raad voor Kerk en Israël heeft een internetproject gemaakt rondom de Joods-Christelijke dialoog. Dit project heeft de naam De Uitdaging meegekregen en geeft materiaal voor 4 bijeenkomsten:
-om te beginnen
-over Jezus
-over Paulus
-over ons

Floor Barnhoorn, beleidsmedewerker Kerk en Israël bij het LDC van de PKN, neemt ons mee door de 1e cursusavond. Hoe kan zo’n avond er uit zien. Hij reikt ons materiaal uit, dat op de site www.joods-christelijke-dialoog.nl/deuitdaging te vinden is. Daarbij een opzet hoe een avond er zou kunnen uitzien. Floor heeft een wat vereenvoudigde opzet gemaakt om De Uitdaging toepasbaar te maken voor kringen bij de gemeente. Er wordt wel wat voorbereiding van de deelnemers gevraagd, en het gaat om discussie tijdens de avonden. Een goede beamer en wifi zijn van belang, omdat er ook naar filmpjes wordt gekeken. N.a.v.  de filmpjes zouden reacties opgeschreven kunnen worden die de deelnemers later delen. Het is goed wanneer een theoloog bij de avonden betrokken is, eventueel samen met iemand die goed de dialoog kan begeleiden. Samen gaan de deelnemers het geloofsgesprek aan. Tijdens de 1e bijeenkomst moet goed ingeschat worden waar de deelnemers staan (geloof, niveau, kennis over het jodendom etc.) Tip: neem contact op met een commissie Vorming en Toerusting.

Het middagprogramma staat in het teken van het afscheid van Gé Batterink, die ruim 25 jaar het secretariaat van de Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland (of de voorlopers daarvan) op zich heeft genomen. Naast leden van gemeentelijke Kerk en Israël zijn ook persoonlijke gasten van Gé uitgenodigd.

Reinier opent deze middag met een Laudatio op Gé, die hij de kern van de KEI noemt, de pit die erin zit! Hij citeert een aantal reacties: ‘het gezicht van Kerk en Israël in de provincie Overijssel’ gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar’, en ‘Jij hebt Kerk en Israël op de kaart weten te houden in onze regio, en dat is soms eenzaam en hard werken’. Als jij er niet geweest was, Gé, dan was onze Classicale KEI-Werkgroep allang opgehouden te bestaan.

Reinier heet classispredikant Klaas der Kamp welkom, die in gesprek gaat met Gé en de gasten. Klaas laat Gé vertellen hoe zij zich ooit is gaan interesseren voor Israël en de joods-christelijke dialoog. Welke geloofsontwikkeling zij heeft doorgemaakt. De woorden: ‘De bijbel is een boek voor en door joden geschreven. Als je vragen hebt bij de tekst moet je dus bij het jodendom te rade gaan om daar een mogelijk antwoord te vinden’, die zij via een cursus hoorde, brachten een verandering. Ze verdiepte zich in de vervangingstheologie, en uiteindelijk bleef haar kennis en interesse niet onopgemerkt. Zo is het gekomen dat zij in 1991 door de Particuliere Synode Overijssel-Flevoland van de Gereformeerde Kerken in Nederland officieel werd aangesteld als deputaat Kerk & Israël in de classis Ommen. Ze werd benoemd als lid van de Provinciale Interkerkelijke Werkgroep Kerk en Israël in de provincie Overijssel-Flevoland en nu, in 2019 neemt zij afscheid van de huidige Classicale werkgroep. Het hele interview staat op de site van Klaas van der Kamp, www.klaasvanderkamp.nl.

Na het interview introduceert Reinier het afscheidscadeau voor Gé, een optreden van Duo Wilde Eend met het vertelconcert Oostenwind. We genieten van drie jiddische verhalen omlijst door muziek. Tot slot mogen we zelf aan het werk en wordt ons zeer snel een chassidisch-joodse nigoen, een klankzang, aangeleerd.

Met een hapje en een drankje is ieder in de gelegenheid Gé te bedanken voor het vele werk en haar enorme inzet.