Over Noach en de Grote Vloed

Over Noach en de Grote Vloed
Het verhaal over de ark van Noach is een onuitputtelijke bron voor het maken van de
mooiste kinderboeken ter wereld. Tegelijk is het een ijzingwekkend verhaal. Wat moet je
met een God die de aarde op een vernietigende wijze straft vanwege de puinhoop die
mensen ervan maken? Dan lees je toch liever hoe mens en dier gespaard worden door een
liefdevolle Schepper die zich om zijn schepping bekommert. Maar wat is het nu? Het één of
het ander? Hoe lezen wij dit monsterlijk mooie verhaal? Het staat nota bene op het
kerkelijk leesrooster als één van de twaalf lezingen voor de Paaswakedienst. Leest de kerk
het als een opstandingsverhaal?

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in: het Gezamenlijk Zondagsblad

2022.04.02 – over noach en de grote vloed