Kristallnacht Herdenking – Schuldbelijdenis van de PKN

Wat betekent de schuldbelijdenis die PKN-scriba René de Reuver tijdens de komende Kristallnacht Herdenking zal uitspreken voor de plaatselijke kerken in onze classis? Het is eigenlijk te vroeg om er iets over te zeggen. De Kristallnacht Herdenking vindt pas over twee weken plaats op zondagmiddag 8 november. Het was bekend dat De Reuver tijdens deze herdenking zal spreken, maar wat hij zal gaan zeggen ligt nog in de toekomst besloten. Inmiddels is al wel bekend dat hij een schuldbelijdenis zal spreken jegens de Joodse gemeenschap in Nederland: Continue reading “Kristallnacht Herdenking – Schuldbelijdenis van de PKN”

Chagall lezing gaat niet door

Chagalle lezing in Losser/Glanerbrug gaat niet door.
Tot onze grote spijt moeten wij u voor de tweede keer meedelen dat de lezing die drs. Ruud Bartlema zou houden over de Christusfiguur in het werk van Marc Chagall niet door kan gaan. Was het in maart de eerste coronagolf die roet in het eten gooide, deze keer zijn het de vorige week n.a.v. de tweede golf aangescherpte coronaregels, die maken dat de aangekondigde bijeenkomst van zondag 1 november a.s. geen doorgang kan vinden. Laten we hopen dat het ons toch nog een keer wel zal lukken om de lezing door te laten gaan. Wij wagen ons op dit moment echter niet aan een voorspelling wanneer

Pastoresleerhuis 2020-2021 in Zuidlaren

Uitnodiging om deel te nemen aan het pastoresleerhuis 2020 – 2021 voor predikanten en kerkelijk werkers in Groningen Friesland en Drenthe.

 Dat christendom en jodendom eenzelfde oorsprong delen, is een open deur. Je als theoloog verdiepen is de historische ontwikkeling van beide, is een vanzelfsprekendheid. Je als kerken en gelovigen wapenen tegen antisemitisme, is een onontkoombaar gevolg van die verdieping.
Maar durven we ook de theologische vragen te stellen die door een ontmoeting met het levende jodendom worden opgeroepen? Zulke vragen kunnen snijden in eigen vlees, want ze zijn radicaal en fundamenteel. Ze raken aan dogma en geloofspraktijk. Vaak blijken kerken daar toch voor teug te schrikken.
Een man die deze vragen in alle eerlijkheid wel durfde te stellen, was de lutherse theoloog Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928-2002), tot zijn emeritaat hoogleraar systematische theologie aan de Freie Universität in Berlijn. Hij was een leerling van Karl Barth zoals die ze het liefst had: kritisch en zelfstandig verder denkend, met altijd een solide oog voor grondige exegese. Continue reading “Pastoresleerhuis 2020-2021 in Zuidlaren”

Hebreeuws leren lezen in Heerenveen

Wilt u ook Hebreeuws leren lezen, meld u dan aan bij dr. Otto Mulder.

Uitgaande van de werkgroep Kerk & Israël in Friesland organisatie ds. Jelte Lindeboom, Minnertsga, mail: jlindeboom8@gmail.com
docent dr. Otto Mulder, Tjalke de Boerstrjitte 2, 8561 EL BALK, tel. 06 52722753 mail: omulder@hetnet.nl

Otto studeerde aan de RU Groningen vanaf 1967 met NT, OT, Pedagogiek/Didaktiek en kreeg een aantekening om Hebreeuws te doceren en promoveerde in 2000 op het proefschrift “Simon de Hogepriester in Sirach 50” , dat in het Engels is  vertaald en uitgegeven in de serie Supplements to the Journal for the Study of Judaism nr. 78, ISBN 90 04 12316 4 uitgegeven in 2003 bij Brill in Leiden.
Hij was werkzaam als docent aan de CPABO Emmen en Windesheim Theologie, was predikant in de Classis Emmen van 1974-1986 en Grote Kerk Almelo van 1986-2011. Hij is actief betrokken in het  wetenschappelijk onderzoek naar de wijsheid in de Bijbel en de deuterocanonieke en pseud-epigrafische boeken en werkte als docent Hebreeuws aan de Open Universiteit Heerlen van 1991-1998,  Windesheim Theologie van 1984-2006 en het Leerhuis Ben Sira in de Schouw / Grote Kerk Almelo van 1987 tot heden. Continue reading “Hebreeuws leren lezen in Heerenveen”