Bericht van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël 

Helaas kan, vanwege de pandemie, de theologische conferentie, die was gepland op 2 en 3 maart a.s., ook dit jaar niet doorgaan. Mensen, die zich hadden opgegeven en al hadden betaald, ontvangen het bedrag van inschrijving op hun bankrekening retour. nmiddels is een nieuwe datum vastgelegd:  dinsdag 8 en woensdag 9 maart 2022. U ontvangt … Continue reading “Bericht van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël “

Verklaring – ‘Erkenning en verantwoording’ – psalm 85

Een kerkdienst in de herfst Een kerkdienst in de herfst toen we Psalm 85 lazen, alsook de verklaring ‘Erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst, uitgesproken jegens de Joodse gemeenschap in Nederland tijdens de Nationale Kristallnacht herdenking in de Rav Aron Schuster synagoge te Amsterdam door de scriba ds. René de Reuver namens … Continue reading “Verklaring – ‘Erkenning en verantwoording’ – psalm 85”