Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid

Studiedag over menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid Ondanks de sombere vooruitzichten wat betreft de corona pandemie werkt de Classicale Kerk en Israël werkgroep Overijssel-Flevoland aan de organisatie van de 4e Hellendoorn Conferentie voor predikanten, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden. Die conferentie wordt voorbereid i.s.m. de Stichting PaRDeS (voorheen Folkertsma Stichting) en zal ergens in het … Continue reading “Menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid”

Tekst synagogelezing door Bart Trouwborst

Dit jaar verzorgde Bart Trouwborst, predikant in Nieuwleusen, de 16e synagogelezing op 3 oktober 2021. Helaas niet in de synagoge van Zuidlaren vanwege de tijdens de voorbereiding nog geldende maatregelen maar in een zaal van de Laarkerk. Ds. Trouwborst gaf toestemming deze lezing online te zetten met een naschrift naar aanleiding van één van de … Continue reading “Tekst synagogelezing door Bart Trouwborst”

Overweging Israëlzondag 3 oktober 2021

Zondag 3 oktober 2021 (Israëlzondag) hield ds. Reinier Gosker uit De Wijk in Zuidwolde dr. onderstaan overweging. Een kerkdienst over de betekenis van de vier grote joodse najaarsfeesten voor het christelijk geloof en de samenhang met de jaarlijkse Israëlzondag Aanvangslied: Psalm 19: 1 en 2 Groet en bemoediging Inleidend woord en Psalm 19: 3 Psalm … Continue reading “Overweging Israëlzondag 3 oktober 2021”