Leerdiensten in Hellendoorn/Nijverdal

Leerdiensten in Hellendoorn/Nijverdal Enige jaren geleden is het aantal classes teruggebracht naar 11. De PG Hellendoorn en de PG Nijverdal gingen toen behoren tot de classis Overijssel/Flevoland. Binnen de classis werden vervolgens in overleg met de betrokken gemeenten nieuwe ringen gevormd. In de laatste vergadering van de oude classis Deventer heeft de overgrote meerderheid van … Continue reading “Leerdiensten in Hellendoorn/Nijverdal”

Foto tentoonstelling Al waren onze monden vol van zang

‘Al waren onze monden vol van zang’ is een fototentoonstelling in 2017 gemaakt door de Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel/Flevoland. Twee jaar heeft deze tentoonstelling in verschillende gemeenten/kerken onderdak gevonden maar in verband met de toen geldende coronamaatregelen kon dit verder niet uitgebouwd worden. Nu die maatregelen versoepeld worden willen we dit project met … Continue reading “Foto tentoonstelling Al waren onze monden vol van zang”

Halfjaarlijkse Nieuwsbrief Overijssel/Flevoland

Hier vindt u de halfjaarlijkse Nieuwsbrief van de Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland (KIOF). Jammer dat het nog geen brief vol met activiteiten is maar we hopen dat het niet lang meer duurt voor we weer volop bij elkaar kunnen komen. In ieder geval blijven we middels deze brief met elkaar in contact. Nieuwe … Continue reading “Halfjaarlijkse Nieuwsbrief Overijssel/Flevoland”

Begin en Eind

Voor mijn gevoel nog maar kort geleden begonnen we aan het kalenderjaar 2021. Waarschijnlijk hebben we elkaar veel Heil en Zegen gewenst zonder er al te veel bij stil te staan. Zo verging het mij tenminste. Vaak routinematig en eigenlijk gedachteloos. Ondanks de pandemie en voor- en tegenspoed is het jaar voorbijgevlogen en is het … Continue reading “Begin en Eind”