Pastoresleerhuis in Wierden

Drie aartsvaders en Tien Woorden: een cursus over Abraham, Isaak, Jakob en de Tien Woorden In het kader van het leerhuis Jodendom-Christendom biedt de Classicale Werkgroep Kerk & Israël komend seizoen een nieuwe cursus aan voor pastores, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten over de drie aartsvaders in het najaar … Continue reading “Pastoresleerhuis in Wierden”

Voorbereiding Israëlzondag Groningen/Drenthe per Zoom op 7 september

Uitnodiging Bijeenkomst als voorbereiding op de Israëlzondag van 3 oktober 2021. Ook dit jaar houdt de protestantse kerk weer een Israël zondag. Traditiegetrouw valt dit op de eerst zondag van oktober, de periode waarin de joodse Nieuwjaarsdag, Grote verzoendag en het Loofhuttenfeest worden gevierd Jaarlijks biedt de Protestantse Kerk bij Israëlzondag de plaatselijke gemeente materiaal … Continue reading “Voorbereiding Israëlzondag Groningen/Drenthe per Zoom op 7 september”

voorbereidingsavond Israëlzondag, Lemele, 20 september

Voorbereidingsavond op Israël zondag – voor predikanten en belangstellingen. Maandag 20 september van 19.30 tot 21.30 uur in de kerkzaal van de Ichtuskerk in Lemele (Lemelerweg 72, 8148PD). Net als voorgaande jaren biedt de Protestantse Kerk materiaal voor de Israëlzondag aan voor gebruik in de plaatselijke gemeenten.  Omdat het gemeenschappelijk (oecumenisch) leesrooster een driejarig rooster … Continue reading “voorbereidingsavond Israëlzondag, Lemele, 20 september”