Nieuwsbrief Classicale K&I Werkgroep Overijssel-Flevoland

Beste ontvanger van onze nieuwsbrief! We volgen nauwgezet de ontwikkelingen van het corona virus om onze werkzaamheden erop af te stemmen. Dat is lastig genoeg. Al onze plannen lanceren we dus ‘sub conditione coroni’ en hopen dat we ze niet op het laatste moment hoeven afzeggen. Bij de voorbereidingen voor een nieuwe conferentie in Hellendoorn, … Continue reading “Nieuwsbrief Classicale K&I Werkgroep Overijssel-Flevoland”

Voorbereiding Israëlzondag Groningen-Drenthe op dinsdag 8 september

Uitnodiging De eerste zondag van de maand oktober is het Israëlzondag. Jaarlijks biedt de Protestantse Kek bij Israëlzondag de plaatselijke gemeente materiaal aan om bij deze zondag te gebruiken.  De handreiking voor de komende Israëlzondag heeft als thema ‘Kies voor het leven’! https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-israelzondag-kies-voor-het-leven/ dit thema sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse kerk, ‘Het … Continue reading “Voorbereiding Israëlzondag Groningen-Drenthe op dinsdag 8 september”

Pastoresleerhuis Overijssel-Flevoland

Aan de predikanten en kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden. Augustus 2020 Beste Collega’s, Graag maken we jullie attent op Het Pastores-Leerhuis in onze classis Overijssel-Flevoland. Door de Corona-crisis moesten enkele bijeenkomsten uitvallen, maar we hopen na de vakantie, met in achtneming van de benodigde voorzorgmaatregelen,  weer te beginnen.