Pastoresleerhuis 2020-2021 in Zuidlaren

Uitnodiging om deel te nemen aan het pastoresleerhuis 2020 – 2021 voor predikanten en kerkelijk werkers in Groningen Friesland en Drenthe.

 Dat christendom en jodendom eenzelfde oorsprong delen, is een open deur. Je als theoloog verdiepen is de historische ontwikkeling van beide, is een vanzelfsprekendheid. Je als kerken en gelovigen wapenen tegen antisemitisme, is een onontkoombaar gevolg van die verdieping.
Maar durven we ook de theologische vragen te stellen die door een ontmoeting met het levende jodendom worden opgeroepen? Zulke vragen kunnen snijden in eigen vlees, want ze zijn radicaal en fundamenteel. Ze raken aan dogma en geloofspraktijk. Vaak blijken kerken daar toch voor teug te schrikken.
Een man die deze vragen in alle eerlijkheid wel durfde te stellen, was de lutherse theoloog Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928-2002), tot zijn emeritaat hoogleraar systematische theologie aan de Freie Universität in Berlijn. Hij was een leerling van Karl Barth zoals die ze het liefst had: kritisch en zelfstandig verder denkend, met altijd een solide oog voor grondige exegese.Een seizoen lang willen we ons aan de hand van een bundel vertaalde essays met Marquardts theologie bezighouden.
Boek: Friedrich-Wilhelm Marquardt, Bij de slip van zijn kleed. Een christelijke theologie na Auschwitz. Artikelen – uitgekozen, vertaald en ingeleid door Dick Boer, Inge Kooistra en Derk Stegeman (Baarn: Ten Have, 2003) ISBN 90 259 5334 4 (ook 2e hands verkrijgbaar)

Plaats & tijd: Laarkerk, Stationsweg 157, Zuidlaren – donderdagen 05/11 en 10/12 2020, 14/01, 11/03 en 20/05 2021, steeds van 10:00 – 12:00 uur – in de Laarkerk kunnen we met maximaal 15 personen covid-19-proof bijeenkomen
Kosten: € 50,– (koffie en thee inbegrepen)

Opgave vóór 31 oktober via: tel:0521590663 of bienvn@planet.nl
Na aanmelding ontvangt u het leesrooster + het rekening nummer voor de kosten.