Pastoresleerhuis in Wierden

Dit voorjaar zou Dodo van Uden in een aantal bijeenkomsten de Tien Woorden behandelen bij het pastoresleerhuis in Wierden, organisator Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland. Het is alom bekend dat voor deze activiteiten nog geen toestemming is. We hopen dit t.z.t. opnieuw te kunnen aanbieden.
Op dit moment staan er op YouTube een aantal videolessen van Dodo van Uden in samenwerking met Birke Rapp.