Pastoresleerhuis Overijssel-Flevoland

Aan de predikanten en kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden.
Augustus 2020

Beste Collega’s,

Graag maken we jullie attent op Het Pastores-Leerhuis in onze classis Overijssel-Flevoland. Door de Corona-crisis moesten enkele bijeenkomsten uitvallen, maar we hopen na de vakantie, met in achtneming van de benodigde voorzorgmaatregelen,  weer te beginnen.

Op dit moment tellen we 20 deelnemers. Dat is al een mooie groep, maar geïnteresseerden zijn alsnog van harte welkom. En het is nu, na het zomerreces, een geschikt moment om in te haken.

In de periode tot de jaarwisseling staan drie bijeenkomsten gepland:  21 september,  26 oktober en 30 november.

In deze drie bijeenkomsten ligt de nadruk op toegang tot de Talmoed vanuit de ontmoeting met het levende Jodendom. In de septemberbijeenkomst zal Bert Oude Engberink uit Lochem en o.a. voorganger van de synagoge in Haaksbergen een inleiding in de Talmoed verzorgen. Dat wordt een bijeenkomst aan het eind van de middag-begin van de avond, omdat Bert overdag zijn werk heeft als onderwijzer. In de beide resterende bijeenkomsten zal Jacob de Leeuwe verschillende Schriftgedeelten met ons zal lezen en die zal voorzien van Talmoedische kanttekeningen (voor info zie: https://christelijknieuws.nl/news/9537/Jacob-de-Leeuwe-vertaalt-van-de-Talmoed-in-het-Nederlands) We hebben hem de vraag voorgelegd: “zou je ons willen leren hoe wij met jouw Talmoedvertaling moeten omgaan, zodat deze voor ons toegankelijk wordt?

In de periode ná de jaarwisseling beleggen we vier bijeenkomsten.  Ook dan gaan we uit van de laatste maandag van de maand, al is dat improviseren vanwege de krokusvakantie, de paasdatum in 202 en de meivakantie. Zo komen we op 25 jan,  15 maart (!), 19 april (!) en 31 mei. Drs. Dodo van Uden zal dan vanuit de Joodse traditie de Tien Woorden behandelen. Dodo van Uden. Zij is theologe, gespecialiseerd in het Oude Testament en het rabbijnse jodendom, en lid van de doopsgezinde commissie voor de verhouding joden-christenen.

De bijeenkomsten worden centraal gehouden en bevatten ook een uitgebreide lunch. Plaats van samenkomst: de Geref. Kerk, Spoorstraat 5 (t/o het station) in Wierden; Uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer.
Aanvang (in principe) 11.00 uur, om 12.30 uur onderbreken we voor een lunch. Om 13.15 pakken we de draad weer op, om af te sluiten rond 14.45 uur. Maar op 21 september beginnen we om 16.30 uur, gaan we om 18.00 uur aan tafel, vervolgen we de bijeenkomst om 18.45 en sluiten we af om 20.15 uur.

Na afloop van een (volledige) jaargang Pastores-Leerhuis wordt desgewenst een bewijs van deelname uitgereikt. Voor de waardering van dit certificaat in je portfolio: het gaat dan om 28 uur studiebelasting in de vrije (niet–aangestuurde) ruimte. (7 maal 3 uur voor de bijeenkomsten en voor elke bijeenkomst 1 uur voorbereiding/verwerking). Ter vergelijking: gemeten naar de vroegere rekeneenheid in studiepunten stond 28 uur voor 1 studiepunt.

Kosten van deelname: Ieder half jaar wordt een bijdrage gevraagd, afhankelijk van de gemaakte kosten. Vorig jaar werd respectievelijk voor een half jaar € 50,- en € 55,- in rekening gebracht. Dat is overigens niet meer dan een indicatie. Omdat de classis zijn financiële ondersteuning wil beperken tot een opstartsubsidie is aan de deelnemers gevraagd wat te doen, als we zónder steun verder gaan? De aanwezigen gaven aan ook een méér-prijs graag voor lief te nemen. De studiedagen werden zeer gewaardeerd.

Aanmelding bij het Leerhuis duurt tot wederopzegging, waarbij in principe per semester gerekend wordt. Anders moeten we per bijeenkomst in rekening gaan brengen en dat willen we de penningmeester niet aandoen.

Aanmelding kan plaatsvinden bij Jan Gerrit Zomer, ds.zomer@hetnet.nl, tel 0522 461326

Namens de werkgroep,

Reinier Gosker      voorzitter  

Jan Gerrit Zomer    coördinator