Pastoresleerhuis Wierden

Beste (oud)deelnemer aan het Leerhuis voor Pastores en belangstellende gemeenteleden in Wierden.

In augustus zal de definitieve uitnodiging uitgaan voor een nieuwe jaargang, de derde inmiddels.
Het leek ons echter goed om jullie alvast op de hoogte te brengen van de plannen, die in de classicale commissie Kerk & Israël Overijssel-Flevoland zijn gemaakt. Onze tweede jaargang liep vorig jaar een beetje vast op de coronabeperkingen, we hopen dat we daar komend seizoen van verlost zijn.

In de eerste jaargang verzorgde Bart Trouwborst (predikant van de hervormde gemeente Nieuwleusen en auteur van verschillende boeken over de omgang met ‘ons’ Oude Testament, zie ook zijn website www.barttrouwborst.nl) tien studiebijeenkomsten over ‘Mijn liefde voor de profeten’ van Ellie Wiesel. Daar waren we heel content mee. Bart heeft toegezegd opnieuw drie bijeenkomsten te willen verzorgen, ditmaal over de drie aartsvaders. Die drie bijeenkomsten zijn weer op maandag gepland: 27 sept, 25 okt en 22 nov. (telkens de 4e maandag van de maand)

In het voorjaar van 2022 zal Dodo van Uden onze inleidster zijn. Over thema’s en werkwijze zijn we nog met elkaar in gesprek.

En dan nog, omdat het jullie zal interesseren: ook dit jaar zal de Israël-zondag voorbereid worden door de classicale commissie. In dit geval dánkzij de coronabeperkingen ontdekten we vorig jaar hoe je via een uitzending op kerkdienstgemist.nl weer een heel andere groep bereikt dan op een provinciale bijeenkomst op een bepaalde locatie. Een kleine honderd kijkers/luisteraars telden we. In de kerk in Lemele, vanwaaruit de opname werd gemaakt, waren we maar met z’n zessen. Dit jaar willen we beiden doen: én werven voor de eigenlijke bijeenkomst (omdat vrágen van de aanwezigen aan de inleiders, de gehouden inleidingen ook lekker concreet en toepasbaar maken), én ook weer de  mogelijkheid om (eventueel achteraf) op afstand  mee te kijken. Hennie Marsman (predikant in Losser) en Bart Trouwborst zullen op 20 sept 19.30 uur de teksten bespreken, die de landelijke kerk ons aanreikt. En met de fysiek aanwezigen zullen we daarover in discussie gaan. Mind the date.

Jan Gerrit Zomer