Plannen voor het nieuwe seizoen

Ondanks de beperkingen in het sociale leven is het de wens van de werkroep K&I Groningen Drenthe dat twee activiteiten doorgaan.
Hoe dit precies vorm wordt gegeven hangt af van de mogelijkheden die er op dat moment zijn.
Daarom geef ik u de volgende twee data door om alvast in uw agenda te zetten.

 • Dinsdag 8 september is er een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag. (Een digitale bijeenkomst is mogelijk)
  Tijd en hoe, zal ruim van tevoren worden aangegeven, dit uiteraard in relatie tot het materiaal uit Utrecht.
  • Donderdag 1 oktober zal om 20.00 uur de synagogelezing uitgesproken worden door dr. G J van Klinken met als onderwerp;
        “Tussen joden zending en verzet. De Gereformeerde kerken in Nederland in
   oorlogstijd”
   Verdere info over inhoud en locatie van deze lezing zal eind augustus
   rondgestuurd worden.

Wij wensen u ondanks alles een goede zomer en blijf gezond.