SAVE THE DATE

In de leer bij Mozes
leiding geven aan de gemeente, hoe doe je dat?

Introductie op persoon en werk van Jonathan Sacks – door prof. dr. Marcel Poorthuis en drs. Jan Jorrit Hasselaar n.a.v. het nieuwe boek van Jonathan Sacks ‘Exodus. Boek van bevrijding’

 Workshops met o.a. beide inleiders, ds. Bart Trouwborst (Exodus) en drs. Gerard Swüste (wijsheidsliteratuur van Salomo)

Derde classicale Kerk & Israël conferentie in Hellendoorn – maandag 2 maart 2020
Voor ambtsdragers, predikanten, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden

Organisatie: Classicale Kerk & Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland. Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren. Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u op de website van de Protestantse Kerk.

Kosten: ± € 20,-
Nadere informatie volgt op o.a. deze website .
Informatie: Reinier Gosker, reiniergosker@gmail.com / tel. 0522 – 855 782