Sprekerslijst

Sprekerslijst juni 2021

 • Drs. Ruud Bartlema: – verschillende thema’s rond Marc Chagall, Martin Buber, de Joodse mystiek en de mystieke betekenis van het Hebreeuwse alfabet.   email
 • Mw.Rabbijn Benima: – Joden in Nederland, Joodse mystiek, Soefisme, Joodse schrijvers etc. (verder in overleg met de spreker) email
 • Ds. Reinier Gosker: – Onopgeefbaar verbonden. Nadenken over het gebruik van de term ‘joods-christelijke traditie’. email
 • Ds. Marien Grashoff: – De Joodse wortels van het Christelijk geloof. Thema: Jood, heiden, christen bij Miskotte. email
 •  Dr. J.H. Hamoen: – Marc Chagall; Bijbelse verhalen. Charlotte Salomon; Leven of theater?  Joodse verhalen. email
 • Ds. Geert Hovingh: – Joden in Drenthe (en met name in Assen en Zuidlaren). Uitleg Pesach met beperkte Seideravond-viering Joodse onderduikers in Drenthe. email
 • Dr. G J van Klinken: – Vrijzinnigheid op het platteland van Noord-Nederland, 1796-2014; Van   hunebed tot Bonifatius – vroege vormen van religie in Nederland; Joden,   christenen, moslims en druzen in Galilea. De voorgeschiedenis van Nes Ammim,  1952-1967. email
 • Mw. dr. A van der Kooi: – Systematisch theoloog; onderwerpen; Schepping, Wijsheidliteratuur,  Job. Verder in overleg. email
 • Dhr. Ds. A P J van Ligten: – Franz Rosenzweig en zijn Ster van de verlossing, Een joodse bede in  een joodse rede, over de plaats van het Onze Vader in de Bergrede. email
 • Prof Dr A B Merz: – Nieuw Testamentica, Onderwerp; Jezus, verder in overleg. email
 • Dhr. Dr. O Mulder: – Wijsheid van Jezus van Nazareth; Wijsheid van Jezus Sirach, Simon de rechtvaardige, een hogepriester in Jeruzalem; Kerk en Israël, uitgaande van de IPA nota. email
 • Dhr. Dr. S P van ‘t Riet: – De filosofie van het scheppingsverhaal; Het joodse karakter van de evangeliën; Het mensbeeld in de Thora; Lucas de Jood; Hoe joods was Paulus; etc. (verder in overleg met de spreker) email
 • Dhr. Ds. G F Schϋssler: – Nes Ammim, leven in de realiteit van Israël; Joods christelijke   ontmoetingen in de praktijk. email
 • Dhr. Ds. B Seelemeijer: – Lezingen over bijbelboeken en bijbelse thema’s in hun relatie tussen   Joodse en Christelijke uitlegtradities; Thema’s uit de serie Tenachon; De kabbala en Exodus. Etc. (verder in overleg met de spreker) email
 • Ds. Bart Trouwborst: – Leerhuizen; De Joodse feesten; De Psalmen etc. Uitleg van de Tora. email
 • Mw. Drs. D J van Uden: – Breed: informatie vanuit de Joodse traditie, Joodse exegese, etc. email
 • Ds. J A v.d. Velden: – Israel in Bijbels theologisch licht. Wat zegt de Bijbel over Israel?,   Israel uniek, Antisemitisme;de ‘antisemitistische teksten in het NT. email