Sprekerslijst

Sprekerslijst juni 2021

 • Ds. Jelle van Slooten: -Over Kerk & Israël in het algemeen, de geschiedenis van Kerk & Israël, het Nieuwe Testament is joods, over de nieuwe handreiking van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël ‘Onopgeefbaar verbonden’ handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël en over Japien de Joode – het verhaal van de enige joodse familie op het eiland Urk tijdens de Tweede wereldoorlog. email
 • Drs. Ruud Bartlema: – verschillende thema’s rond Marc Chagall, Martin Buber, de Joodse mystiek en de mystieke betekenis van het Hebreeuwse alfabet.   email
 • Mw.Rabbijn Benima: – Joden in Nederland, Joodse mystiek, Soefisme, Joodse schrijvers etc. (verder in overleg met de spreker) email
 • Ds. Reinier Gosker: – Onopgeefbaar verbonden. Nadenken over het gebruik van de term ‘joods-christelijke traditie’. email
 • Ds. Marien Grashoff: – De Joodse wortels van het Christelijk geloof. Thema: Jood, heiden, christen bij Miskotte. email
 •  Dr. J.H. Hamoen: – Marc Chagall; Bijbelse verhalen. Charlotte Salomon; Leven of theater?  Joodse verhalen. email
 • Ds. Geert Hovingh: – Joden in Drenthe (en met name in Assen en Zuidlaren). Uitleg Pesach met beperkte Seideravond-viering Joodse onderduikers in Drenthe. email
 • Dr. G J van Klinken: – Vrijzinnigheid op het platteland van Noord-Nederland, 1796-2014; Van   hunebed tot Bonifatius – vroege vormen van religie in Nederland; Joden,   christenen, moslims en druzen in Galilea. De voorgeschiedenis van Nes Ammim,  1952-1967. email
 • Mw. dr. A van der Kooi: – Systematisch theoloog; onderwerpen; Schepping, Wijsheidliteratuur,  Job. Verder in overleg. email
 • Dhr. Ds. A P J van Ligten: – Franz Rosenzweig en zijn Ster van de verlossing, Een joodse bede in  een joodse rede, over de plaats van het Onze Vader in de Bergrede. email
 • Prof Dr A B Merz: – Nieuw Testamentica, Onderwerp; Jezus, verder in overleg. email
 • Dhr. Dr. O Mulder: – Wijsheid van Jezus van Nazareth; Wijsheid van Jezus Sirach, Simon de rechtvaardige, een hogepriester in Jeruzalem; Kerk en Israël, uitgaande van de IPA nota. email
 • Dhr. Dr. S P van ‘t Riet: – De filosofie van het scheppingsverhaal; Het joodse karakter van de evangeliën; Het mensbeeld in de Thora; Lucas de Jood; Hoe joods was Paulus; etc. (verder in overleg met de spreker) email
 • Dhr. Ds. G F Schϋssler: – Nes Ammim, leven in de realiteit van Israël; Joods christelijke   ontmoetingen in de praktijk. email
 • Dhr. Ds. B Seelemeijer: – Lezingen over bijbelboeken en bijbelse thema’s in hun relatie tussen   Joodse en Christelijke uitlegtradities; Thema’s uit de serie Tenachon; De kabbala en Exodus. Etc. (verder in overleg met de spreker) email
 • Ds. Bart Trouwborst: – Leerhuizen; De Joodse feesten; De Psalmen etc. Uitleg van de Tora. email
 • Mw. Drs. D J van Uden: – Breed: informatie vanuit de Joodse traditie, Joodse exegese, etc. email
 • Ds. J A v.d. Velden: – Israel in Bijbels theologisch licht. Wat zegt de Bijbel over Israel?,   Israel uniek, Antisemitisme;de ‘antisemitistische teksten in het NT. email