Synagogelezing 2021

UITNODIGING VOOR DE SYNAGOGELEZING zondag 3 oktober 2021 14.30 – 17.00 uur

 

De Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen – Drenthe nodigt u van harte uit voor de 16e synagogelezing.
Ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen zal met ons het thema
WAAROVER SPREKEN WE ALS WE HET OVER ISRAEL HEBBEN?
verkennen. Spreken we over Israël als volk zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, met vooral het beeld voor ogen zoals we dat sinds eeuwen ontwikkeld hebben en maar zo moeilijk kunnen loslaten?  Hebben we het over antizionisme dat het Joodse volk geen eigen thuisland gunt en vaak ontaardt in een vorm van antisemitisme?
Is dit trouwens een vraag die wij als christenen moeten/mogen beantwoorden of hebben de joden ook een stem in het kapittel, hoe willen zij gezien en genoemd worden?

De nieuwe brochure van de PKN die in september rondgestuurd zal worden zegt dat we alleen in een gesprek mét en niet óver de joden een antwoord op deze vraag kunnen vinden.

  • Wegen om te gaan
    Een gesprek met de synagoge kan alleen slagen als beide partijen zich open opstellen, en als de twee verschillende verhalen naast elkaar worden gelegd en bespreekbaar worden gemaakt.
    Paulus roept de tot geloof gekomen christenen uit de volken op dusdanig met en naar de Thora te leven en de God van Israël te loven….

Ds. Bart Trouwborst zal met zijn kennis en ervaring ons meenemen in deze moeilijke materie. Hij is al sinds zijn studietijd betrokken bij de onopgeefbare verbondenheid tussen kerk en Israël. Sinds 2007 is hij predikant te Nieuwleusen en sinds die tijd verdiepte de studie van het Jodendom en de Joodse traditie (met name van de bijbeluitleg) zich gaandeweg, onder andere door studie aan de Conservative Yeshiva te Jeruzalem. Trouwborst is auteur van diverse boeken op het gebied van (joodse) bijbeluitleg. Zo schreef hij een vijfdelige dagboekenreeks bij de Tora, waarin een verhelderende uitleg geboden wordt bij de complete tekst, aan de hand van de dagelijks aan de orde zijnde tekstgedeelten, en mede puttend uit de rijke traditie van rabbijnse commentaren. Ook schreef hij, naar aanleiding van een vorig studieverlof en geïnspireerd en gestimuleerd door Vered Hollander-Goldfarb MA (verbonden als docent aan de Conservative Yeshiva te Jeruzalem) een werk, waarin de verhalen over koning Salomo vanuit het licht van de intertekstualiteit (m.n. de verhalen over Jozef) in een verrassend nieuw licht komen te staan (Salomo, koning in het licht van de Tora. Intertekstualiteit in 1 Koningen 1-11. Uitg. Sifron, 2014).

Het meest recente studieverlof van Trouwborst leidde in 2021 tot een studie over de plaats van de Profeten in het synagogale en kerkelijke (protestantse) leesrooster, aan de hand van een bespreking van de per sabbat en zondag aan de orde zijnde stof (De profeten ter sprake in synagoge en kerk – Een commentaar bij het synagogaal leesrooster en het protestantse gemeenschappelijk leesrooster). Een bespreking van dit boek vindt u op https://www.kerkenisraelnoord.nl/category/boekbesprekingen/

De lezing wordt gehouden in de Laarkerk, Stationsweg 159, 9471 GP Zuidlaren
De kosten van deze lezing zijn € 7,- inclusief koffie/thee.
Aanmelden is verplicht. U kunt dat doen bij ds. Jelle van Slooten jellevanslooten@planet.nl

Een hartelijke groet

voorzitter       ds. Jelle van Slooten

secretaris      Bien van Noord – Hasper