Van Abba tot toorn Gods

De vraag hoe dat nu zit met de Joodse wortels van het christendom, of hoe jodendom en christendom zich verhouden, blijft mensen boeien. Zeker ook mensen die een aversie tegen het onderwerp hebben ontwikkeld. Voor geloof en kerk is dit een fundamentele zaak. Maar hoe kaart je dat aan?

De rooms-katholieke kerk in Duitsland heeft een reeks deskundige schrijvers uit kerk en synagoge aan het werk gezet. Hun eindproduct is een handzaam en handig boekje geworden met de schone titel Von Abba bis Zorn Gottes. Delen eruit zijn al vertaald door Reinier Gosker en verschenen in Kerk & Israël Onderweg, het kwartaalblad van de Protestantse Raad voor Kerk & Israël.

In Wildervank en Veendam hebben we er een kring van gemaakt. Een keuze uit de stukjes in het Duitse boekje voorzag ons van de bouwstenen daarvoor. In het Nederlands zijn de teksten samengevat en geordend rond thema’s. Verder is het aangevuld met zaken die specifiek zijn voor de Nederlandse situatie of de protestantse achtergrond. Dat leverde een beknopt boekwerkje op waarmee iedereen zelf ook een serie van zes avonden zou kunnen opzetten.

Download het materiaal hier. De tekst is vrij te gebruiken, maar vermeld er wel netjes de Duitse bron bij. Overigens beschikbaar volgens een Creative Commons CC BY-ND 4.0-licentie.

Tags: Tags