Voorbereiding Israëlzondag 2021 ds. Hennie Marsman

De Classicale Kerk en Israël Werkgroep Overijssel-Flevoland hield op 20 september een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag 2021.
Ds. Hennie Marsman uit Losser richtte zich op de lezingen uit het Evangelie nl. Marcus 10: 1-16 en Johannes 8: 1-11.

Marcus 10: 1-16

Ds. Hennie Marsman geeft een korte uitleg bij de spreekschetsen die te vinden zijn op de site van de PKN. https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/preekschetsen-israelzondag/

De Farizeeën willen Jezus’ mening weten over de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten. In een context waarin een man tegenover zijn eigen vrouw geen overspel kon plegen, geeft Jezus een andere interpretatie van het concept ‘overspel’. Zo geeft hij aan de status van de echtgenote dezelfde waardigheid als aan die van haar man. En Jezus plaatst de echtgenoot onder dezelfde verplichting van trouw als zijn vrouw.
De Hebreeuwse Bijbel beschrijft de situatie waarin een man scheidt van zijn vrouw. Over het recht van een gehuwde vrouw om te scheiden van haar man wordt niet geschreven in de Hebreeuwse Bijbel!
Ds. Marsman noemt in haar toespreek het boek ‘Met eigen ogen, commentaat op de bijbel vanuit het perspectief van vrouwen’ en Carol A. Newsom en Sharon H. Ringe (red.) Een boek uit 1995 dat ook nu nog het lezen meer dan waard is.

Voorbereiding Israelzondag 2021 (1) Hennie Marsman Marc. 10

Lezing in het ‘alternatieve spoor’: Joh. 8:1-11

Schriftgeleerden en Farizeeën brengen een vrouw bij Jezus die op overspel betrapt is. De geboden zeggen dat zo’n vrouw gestenigd moet worden. Jezus bestrijdt dit niet maar voegt er aan toe dat de eerste steen geworpen moet worden door iemand die zonder zonde is. En dan….. ja, wie staat dan op, wie gooit die steen?

Bijdrage Israelzondag 2021 (2) Hennie Marsman Joh. 8