Voorbereiding Israëlzondag 4 oktober 2020

Kies voor het leven!
Dit is het thema voor de Israëlzondag. De handreiking gaat uit van de tekst van Deuteronomium 30:11-20, met name de zin ‘Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen’ (NBV).

Ook dit jaar wordt er weer een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag gehouden.
Voor de Groningen/Drenthe/Friesland is dit op 8 september. Zoals de situatie nu is zal dat plaatsvinden per zoom van 10.00 – 12.00 uur.

Overijssel-Flevoland heeft een avondbijeenkomst gepland op 7 september in Lemele, daar is voldoende ruimte om afstand te houden.
Na de vakantie hoort u meer over beide bijeenkomsten.