voorbereidingsavond Israëlzondag, Lemele, 20 september

Voorbereidingsavond op Israël zondag – voor predikanten en belangstellingen.

Maandag 20 september van 19.30 tot 21.30 uur in de kerkzaal van de Ichtuskerk in Lemele (Lemelerweg 72, 8148PD).

Net als voorgaande jaren biedt de Protestantse Kerk materiaal voor de Israëlzondag aan voor gebruik in de plaatselijke gemeenten.

 Omdat het gemeenschappelijk (oecumenisch) leesrooster een driejarig rooster is en elk jaar een van de drie synoptische evangeliën centraal staat, wordt het Johannesevangelie nooit integraal -in zijn geheel achter elkaar – gelezen. Maar dit jaar biedt het alternatieve rooster een Johannesjaar, het Johannesevangelie in samenhang met een oudtestamentische lezing, een psalm en een epistellezing.

Er is dit jaar ervoor gekozen om rond de gegeven bijbelteksten uit het oecumenisch leesrooster, Marcus 10:1-16 en Johannes 8:1-11, verschillende bijdragen te schrijven. Als extra schrijven drie joodse auteurs, Zohar van Tijn, Leo Mock en Marcus van Loopik, een korte verhandeling over de tekst van hun keuze. Deze kunt u al vinden op de site van de PKN.

 De classicale Kerk en Israël werkgroep Overijssel/Flevoland zal op maandagavond 20 september in Lemele een informatieavond houden over de Israëlzondag. Wij voegen graag weer enige verdieping toe, waarbij we ons richten op de beide evangelielezingen én de daarbij gekozen oudtestamentische lezingen: op Maleachi 2,10-­‐16 bij Marcus 10,1-16 en op Exodus 34,4-9 bij Johannes 8,1-11.

Ds. Bart Trouwborst (Nieuwleusen) zal stil staan bij de lezingen uit Maleachi 2 en Exodus 34. Welke boodschap lezen we hierin, wat leren we van de rabbijnse uitleg van deze schriftgedeelten en hoe worden deze tekst ter sprake gebracht (geframed) in het protestantse gemeenschappelijk leesrooster, d.w.z. op deze zondag in relatie tot de lezing uit resp. Marcus en Johannes? Bij deze vragen zal Bart met ons stilstaan.

Ds. Hennie Marsman (Losser) zal uitleg  aan de twee evangelielezingen geven, en ons meenemen in  haar eigen ideeën op de aangeboden bijdragen van de PKN.

Daarbij zullen we de avond in twee delen houden, te beginnen met Maleachi/Marcus, daarna Exodus/Johannes.

Vorig jaar is vanwege de coronapandemie de bijeenkomst ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl, live te volgen of achteraf te beluisteren. Omdat nog niet zeker is hoe de situatie in september zal zijn, wordt de avond ook dit jaar uitgezonden. Toch is het mooi als er weer een aantal mensen bij elkaar komt, dit komt een gesprek na de presentaties alleen maar ten goede.  Wij nodigen u dus van harte uit om naar Lemele te komen.

Afhankelijk van de situatie bepalen we dan hoeveel mensen bij elkaar kunnen komen.

U kunt u aanmelden door bericht te sturen naar Ad de Hoop, e-mail: adehoop11@hetnet.nl (tel. 038 – 3327629).