Ad de Hoop

Ad de Hoop
Ad de Hoop

De kiem voor mijn belangstelling voor Kerk en Israël en het Jodendom is gelegd door Simon Schoon. Door mijn verhuizing begin jaren negentig naar Gouda, kwam hij op mijn weg als predikant van een van de wijken. Zijn preken spraken mij erg aan en ik bezocht bij hem het leerhuis.
In de tweede helft van de jaren negentig ben ik gestart met de HBO opleiding theologie. De colleges Jodendom van ds. Bob van der Steen volgde ik met plezier. Het boek Gods Partners van Willem Zuidema was daarbij verplichte kost. Bob van der Steen bracht mij naast kennis over het Jodendom vooral het, vanuit de joodse bronnen, kritisch bevragen van onze christelijke dogma’s bij. Dit voelde voor mij als een bevrijding en het heeft mij nooit meer losgelaten.
In 2001 ben ik naar Kampen verhuisd en werd ik kerkelijk betrokken en actief (als organist en scriba) in de wijkgemeente van ds. Bart Gijsbertsen.
Vanaf de start ben ik betrokken bij de Leerdiensten Tora en Evangelie, en sinds 2015 ben ik lid van de classicale Kerk en Israël werkgroep Overijssel-Flevoland.
Van harte hoop ik dat het vuur brandend gehouden kan worden. Het blijft nodig om kritische vragen te stellen. Want hoe kunnen we de Messias verwachten als we zijn joodse context niet verstaan.