Mw. Dicky Rentier, Zuidwolde

Dicky Rentier

Waar en wanneer is mijn belangstelling gewekt voor Kerk & Israël?

Was het in Oostburg waar de toenmalige predikant de Meisjesvereniging (16 jaar en ouder) vroeg mee te werken aan speciale dienst over het jodendom? Of was het in Valkenswaard waar naast de werkgroep Kerk en Samenleving de werkgroep Kerk en Jodendom opgericht werd? Of misschien in Oss waar de ene predikant het Eerste Testament net iets anders uitlegde dan zijn collega? Zeker is, toen er in Zuidwolde een gastpredikant zei: “Zo staat het wel in de vertaling maar eigenlijk staat er…”, toen was ik verkocht.

Eerst Bijbels Hebreeuws leren: zoek je een leraar en een maatje en ga aan de slag. Het maatje haakte later af, de leraar bleef. Nog steeds begin ik de dag met enkele verzen Hebreeuws. De rest volgde.

In 2004 werden hier in Zuidwolde avonden georganiseerd om het IPA-conflict in kleine huiskamergroepen te bespreken. Dat was het begin van mijn lidmaatschap van de werkgroep Kerk&Israël Zuidwolde.

Zoals overal is de werkgroep klein en bestaat voornamelijk uit oudere leden, een bloedtransfusie met nieuwe, jonge leden zou fijn zijn. Gezien de landelijke belangstelling voor deelname aan een werkgroep over Kerk en Israël is daar weinig kans op. Ik vermoed dat de Classicale werkgroepen voor de uitdagende taak staan om de kennis van en de dialoog met het jodendom bij de tijd en gaande te houden.