Drs. Geert Hovingh, Zuidlaren

Portretfoto GeertDrs. Geert C. Hovingh, geboren te Rijnsburg (ZH) in 1946. Studie theologie aan de VU te Amsterdam, candidaats-examen 1973, doctoraal 1990 (eindscriptie over de lotgevallen van de protestants-gedoopte Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog). Adjunct wetenschappelijk ambtenaar bij de sectie kerkgeschiedenis, VU Amsterdam. Vanaf 1975 gereformeerd predikant te Hoorn NH, Deventer, Biddinghuizen/Oostelijk Flevoland en Zuidlaren.

Emeritus sinds 1 augustis 2011. Biograaf van de verzetsman Johannes Post. Sinds 1998 als vice-voorzitter betrokken bij de activiteiten van het Comite Joods Erfgoed Zuidlaren (plaatsing monument weggevoerde Joden, publicatie Joods Leven in Zuidlaren en restauratie Joodse begraafplaats) en van 2003 tot 2008 voorzitter van de Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren (restauratie en herinrichting synagoge). Docent kerkgeschiedenis cursus Theologische Vorming Gemeenteleden te Assen. Sinds 2005 lid van de Provinciale Werkgroep Kerk en Israel van de PKN Groningen-Drenthe. Gehuwd, twee kinderen.