Drs. Jelle van Slooten (voorzitter), Zuidlaren

Jelle van Slooten voorzitter

Mijn naam is Jelle van Slooten. Ik ben geboren op 16 juli 1959 op Urk. Sinds 29 januari 2012 ben ik als fulltime predikant verbonden aan de Laarkerk te Zuidlaren. Hiervoor was ik bijna zeven en een half jaar predikant in Westerbork. Ik ben als predikant begonnen in Zoutkamp. Daar heb ik bijna zes jaar de gemeente mogen dienen.

Ik heb theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Kampen (toen nog ThUK, nu PThU) en aan de Universiteit van Amsterdam (UVA).

Vanwege bovenplaatselijk werk ben ik voorzitter van de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen-Drenthe, Ambassadeur van de Raad van Kerk en Israël voor Groningen Drenthe, lid van de Raad voor Kerk en Israël van de PKN en lid van het Classicaal College voor het Opzicht in de Regio Groningen-Drenthe.

Naast mijn predikantschap probeer ik vrijwilligerswerk te doen, o.a. voor Stichting Odulphus, Stichting Urker Taol.
Een aantal trefwoorden: houtkachel, Volvo, Urker geschiedenis en cultuur, Urker klederdracht, rode wijn (Israëlische), Jodendom, David Flusser, biljarten (libre), gebakken vis (en alle andere J), Willem Wilmink, Oosterhuis, Bach, Barnard, Okke Jager, Simon Schoon, Abel Herzberg, Heschel, Hebreeuws, zoute haring, Jaap van Gelderen, Israël Samuël Kropveld, zeilen, Ivriet, dikkoek, Breukelman, Kotel, Urkerdag, Pred. 3: 15, enz.