Drs. Lise van der Molen, Winsum

Portretfoto Dhr Lise van der MolenIn 1937 ben ik in Vrouwenparochie (Fr.) geboren; in 1970 met Gerda ter Heegde getrouwd. Wij hebben een zoon, Hans (1977)  en een dochter, Diede (1981). Van 1964 tot 1973 ben ik predikant van de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal geweest. Mijn doctoraalscriptie heb ik gedaan bij de hoogleraren A.E. Loen, J.C. Hoekendijk en W.C. van Unnik in Utrecht en ging over de hermeneutiek.

Op zoek naar de articulering van de tijd vond ik in 1973 Eugen Rosenstock-Huessy, die mij verloste van de theologische en filosofische denkschema’s. Met zijn werk ben ik vanaf 1973 bezig en heb in 1985 en 1997 zijn bibliografie gepubliceerd. De interesse voor Israël stamt uit de toekomstverwachting in de Vrije Evangelische Gemeenten. Als gastlid van de Hervormde Gemeente Winsum/Obergum ben ik vanaf 1988 afgevaardigde geweest bij de Provinciale Raad voor Kerk en Israël Groningen/Drenthe. Sinds 2003 lid van de nieuwe werkgroep Kerk en Israël Groningen/Drenthe ten dienste van de PKN. In mijn studietijd ben ik getroffen door de wending ten aanzien van Israël in de Hervormde Kerk van Nederland, die zijn neerslag vond in de nieuwe kerkorde van 1951, waarin aan het apostolaat het gesprek met Israël voorafgaat. Miskotte is centraal in de theologisch verwoording van deze wending. Hij is daarin geïnspireerd door Franz Rosenzweig, die op zijn beurt de verhouding van de christelijke kerk en het jodendom in zijn boek De Ster van de Verlossing onder inspiratie van Eugen Rosenstock-Huessy schreef. De nieuwe oriëntatie ten aanzien van Israël werd in de Rijnland-Westfaalse kerk in de zeventiger jaren overgnomen, in de tachtiger jaren in de Gereformeerde Kerken en staat nu in de kerkorde van de PKN. In de negentiger jaren werd deze zelfs in de Rooms-Katholieke kerk gevolgd. De volwassenenvorming onder aanvoering van Rosenstock-Huessy en het Freie Jüdische Lehrhaus in Frankfurt am Main van Franz Rosenzweig voor de Joden als antwoord op de 1e Wereldoorlog, waarin beide voorbij de Verlichting of Haskala wilden komen, zeg maar: ook voorbij liberalisme en socialisme is de bagage die ik meebreng in de kringen die zich bezighouden met de verhouding van Kerk en Israël.