Drs. Wike Spoelstra-Postmus

Ik, Wike Spoelstra-Postmus ben in 1943 in Dokkum geboren als oudste van 5 kinderen. Na mijn MULO-B examen ging ik naar de Kweekschool. Tijdens de kweekschoolperiode was ik zondagschoolleidster en in de vakantie werkte ik als vakantiehulp in GGZ-instellingen. In 1965 was ik volledig bevoegd onderwijzeres ( na het 4e jaar volgde nog de hoofdakte)  en verliet ik Dokkum.

Nu werd het leven serieus. Eerst een baan als lerares AVO aan een huishoudschool en later aan een school voor moeilijk lerend kinderen.
Vanaf 1969 tijdelijke baantjes als invalkracht, handwerkjuf en als stimuleringsleerkracht. Later heb ik ook nog Godsdienstonderwijs gegeven aan een basisschool en Fries aan een Mulo. Dat laatste was geen succes. Voor de FNP ( Frysk Nasjonale Partij) heb ik 8 jaar in de gemeenteraad van Gaasterland gezeten.

In de hoofdakteklas heb ik met nog een paar anderen wel eens het idee geopperd om theologie in Kampen te gaan studeren. Maar ik heb moeite met de talen ( vandaar MULO-B waar de nadruk op wiskunde ligt) en ik wilde graag geld verdienen. Het werd hem dus niet.
Maar toen ….in 1979…..er was een grote kans dat ik in de kerkenraad zou komen en Gereformeerden weten zoveel…en in Leeuwarden startte, toen nog Noordelijke Leergangen, een opleiding godsdienstleraar 3e graad…… De kerkenraad is het niet geworden maar de opleiding in Leeuwarden wel. Deze werd uitgebouwd tot 2e graad en daarna tot 1e graad. De studie …ik vond het prachtig. In 1986 slaagde ik met 11 anderen als eersten aan deze opleiding. Intussen waren vanuit de opleiding gesprekken met de faculteit Godgeleerdheid in Groningen om door te stromen. Voorwaarde: aangepaste tentamens Hebreeuws, Grieks en Latijn. Na twee jaar  geklungel met de talen schreef ik mij in 1988 in als student Godgeleerdheid aan de RUG. Daar studeerde ik in 1990 af en op 30 oktober 1991 kreeg ik mijn Kerkelijke bul. Het colloquium volgde in februari 1992. Een lange weg? Nee, een uit de hand gelopen hobby. Op een prachtige zondag in juni 1992 werd ik bevestigd als Hervormd predikant in de Federatieve gemeente Jutrijp-Hommerts die ik in oktober 1999 verwisselde voor de Hervormde gemeente Spijk-Losdorp. Zou ik hier blijven tot mijn AOW? Opeens las ik over de laatste mogelijkheid om nog met vervroegd emeritaat te gaan. Daar heb ik eind december 2006 dankbaar gebruik van gemaakt. Wel ben ik in Spijk blijven wonen en ben ik bovenplaatselijk  tot 1 mei 2018 in de kerk actief gebleven.  Dit jaar ben ik lid geworden van deze werkgroep.

Waar mijn belangstelling voor het Jodendom vandaan komt ? Ik weet het niet zo. Misschien door buren? Hun jongste dochter was in de oorlog als Joodse peuter bij hen in huis gekomen en na de oorlog gebleven.  En ik stelde al vroeg vragen bij al die teksten in het OT die naar de Messias , naar Jezus, zouden verwijzen. Volgens een predikant die ik eens hoorde meer dan 300 plaatsen.
Gelukkig hoefde ik bij het tentamen over dit onderwerp bij prof. A.v.d.Woude minder teksten te bestuderen.