Jan Gerrit Zomer

Jan Gerrit Zomer
Jan Gerrit Zomer

Jan Gerrit Zomer (18 maart 1955)
Ik groeide op in een tuindersmilieu in Vriezenveen. We hadden Joodse buren en speelden samen. Ook het huis dat mijn ouders huurden was voor de oorlog van een Joodse familie geweest …. Het prille Nes Ammim mocht op warme belangstelling rekenen van mijn ouders. Het initiatief sloot aan bij hun gedachte dat ‘we’ iets goed te maken hadden. Economische steun van de jonge staat Israël hoorde daarbij; het blaadje van Nes Ammim slingerde altijd wel ergens. Van kindsbeen af was er een stil weten: het heil is uit de Joden.
Toen ik in 1977 trouwde met Cora, we hadden elkaar op het Nederlands Bijbel Instituut leren kennen, was er het verlangen om samen naar Nes Ammim te gaan. Ziekte van mijn moeder was de oorzaak, dat we ervan afzagen. M’n betrokkenheid bij Israël kreeg andere vorm: ik bezocht de Kerk-en-Israël-dagen die eind zeventig, begin jaren tachtig georganiseerd werden in Limburg-Brabant door o.a. Theo Boaz en Yvo van der Schoot. En soms op zaterdag de sjoel in Amersfoort.
Bewustwording van de Israëlisch-Palestijnse kwestie riep een gevoel van verlegenheid op. Ik distantieerde me wat van de vanzelfsprekende pro-Israël houding en ging op in contacten met de christenen in Indonesia (Halmahera). Ontmoetingen met de Islam verzekerd. De vorming van de PKN kerkorde en de gesprekken over ‘onopgeefbaar verbonden’ – ook als je politiek gezien andere keuzes voorstaat – riepen een nieuw gevoel van betrokkenheid wakker. Met Simon Schoon en Douwe van der Sluis maakte ik twee keer een reis naar Israël en de Palestijnse gebieden; daarna nog een reis met Dineke Houtman en Michael Mulder. Het leren kennen van Joden, die werken aan een rechtvaardige woon/leef-situatie voor Joden en Palestijnen sámen, heeft voor mijn huidige betrokkenheid bij Kerk-en-Israël veel betekend.
Mijn kerkelijke loopbaan liep van Barneveld (hervormde gemeente Immanuelkerk) en Leersum/Overlangbroek – toen nog als kerkelijk werker – via Lemele en Wijhe naar Staphorst (Hervormde gemeente de Rank), waaraan ik sinds 2005 als predikant verbonden ben.
Sinds 2018 ben ik lid van de commissie K&I Overijssel.