Leon Eigenhuis

Leon Eigenhuis
Leon Eigenhuis

Mijn naam is Leon Eigenhuis. In de zomer van 2019 ben ik lid geworden van de Kerk en Israël Werkgroep.
Ik ben predikant binnen de PKN en sinds februari van dit jaar verbonden aan Protestantse Gemeente Lemele. Daarvoor aan de Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen.

In Kampen ben ik samen met mijn toenmalige collega ds. Bart Gijsbertsen begonnen met het houden van leerdiensten Tora en Evangelie. Deze diensten worden in Open Hof nog steeds gehouden en een vaste groep voorgangers wordt voor deze diensten uitgenodigd. In de dienst Tora en Evangelie wordt een gedeelte gelezen van de afdeling (Sidra) van de Tora die volgens het synagogaal leesrooster op de sabbat aan de orde is. Op de zondag na deze sabbat, volgt dan de leerdienst. Het gaat in deze dienst vooral om de rabbijnse uitleg van het schriftgedeelte en de vraag wat het voor de kerk betekent, wat de kerk ervan leren. Dat is meer dan een privéhobby. Op deze manier wordt gehoor gegeven aan wat er voorin de kerkorde van de PKN staat over de roeping van kerk en gemeente, namelijk dat we ‘als Christus-belijdende geloofsgemeenschap het gesprek met Israël zoeken inzake het verstaan van de Heilige Schrift (Artikel I lid 7)‘.

Ik ben geboren op 19 juli 1959 in Amsterdam en werd in het gezin van mijn vader en moeder de oudste van vijf kinderen. Na het basis en voorgezet onderwijs gevolgd te hebben, studeerde ik theologie aan de VU te Amsterdam. Begin 1988 werd ik bevestigd als predikant en verbonden aan de gemeente Oudega (Sm.) in Friesland. Daarna volgden de gemeenten Veenendaal (Petrakerk), Oldekerk en Niekerk in het Westerkwartier en Kampen.

Nu ben ik dus verbonden aan PG Lemele. Daar woon ik samen met Paulineke, mijn vrouw. Zij is predikant binnen de PKN en werkzaam als geestelijk verzorger. We kregen vier kinderen (Sam, Carlijn, Ties en Marijn) van wie de eerste drie zijn afgestudeerd en een baan hebben en de jongste studeert. In 2020 zal ik samen met mijn vrouw deelnemen aan een reis van studie en reflectie naar Israël/Palestina, georganiseerd door het Centrum voor Israëlstudies i.s.m. de PThU.

Leon Eigenhuis