Mw. Bien van Noord-Hasper (secr.), Dwingeloo

Theologie heeft de laatste dertig jaren van mijn leven een belangrijke plaats ingenomen. Eerst in de jaren ’80 mijn ontdekking van de feministische theologie, later de drie jaar durende cursus ‘Theologische vorming voor gemeenteleden’ met de daarop gevolgde HBO studie theologie aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Het is mij gebleken dat toen ik was begonnen, aan wat ik noem een zoektocht, er niet meer sprake kon zijn van ophouden. Ik ben dan ook geen zeker-weter maar een zoeker en ik voel mij daar prima bij.

Na mijn studie theologie heb ik 10 jaar in de kerk gewerkt als gemeenteadviseur. Na mijn pensionering ben ik mij verder gaan verdiepen in de Joodse traditie. Van de rabbijnen kan ik nog heel veel leren en daardoor mijn geloof verdiepen.

Naar mijn mening zou er binnen de kerk meer belangstelling moeten komen voor de Joodse traditie. Dat is waar ik samen met de Werkgroep Kerk & Israel Groningen-Drenthe mijn schouders onder wil zetten.